Slik får du unlimted Wi-Fi på en iPod Touch

Med iPod touch kan du surfe på Internett via en Wi-Fi-tilkobling. Hvis du vil bruke en Wi-Fi-tilkobling, må du være innenfor Wi-Fi-hotspot-området. For å få ubegrenset Wi-Fi-tilgang, kan du laste ned og installere en Wi-Fi-finner-app. Denne appen registrerer automatisk tilgjengelige Wi-Fi-nettverk innenfor din nåværende posisjon som du alltid kan koble til Internett.

1.

Trykk på "Hjem" -knappen på undersiden av iPod touch.

2.

Trykk på "App Store" -ikonet fra startskjermbildet.

3.

Skriv "Wi-Fi Finder" i søkeboksen øverst på App Store-skjermbildet.

4.

Trykk på "Søk".

5.

Trykk på Wi-Fi Finder-appen du ønsker.

6.

Trykk på prisknappen for appen. Prisknappen blir til installasjonsknappen.

7.

Trykk på "Installer" -knappen. Wi-Fi-appen er installert på startskjermbildet.

8.

Trykk på «Wi-Fi» -appikonet fra startskjermbildet. En liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.

9.

Trykk på den valgte Wi-Fi-tilkoblingen. Hvis tilkoblingen krever gebyr, blir du bedt om gebyrinformasjonen før du blir med i nettverket. Hvis nettverket er passordbeskyttet, blir du bedt om å skrive inn passordet.

Populære Innlegg