Mål og mål for en finansavdeling

Små bedrifter har kanskje ikke flere ansatte i finansdepartementet, men målene og målene for regnskapsfunksjonen til enhver entreprenør bør gå utover bare nøyaktig rekordføring. Selv om du ikke er en CPA, kan du bruke en rekke grunnleggende økonomiteknikker for å unngå penger, få muligheter og styre kontantstrømmen for å maksimere produktiviteten.

Tips

  • Målene for en finansavdeling kan omfatte strategisk budsjettering, kostnadsinneslutning, kontantstrømstyring, gjeldsbetjening, skatteplanlegging og nøyaktig registrering.

Strategisk budsjettering og prosjektering

Et av hovedmålene for finansdepartementet bør være å skape og overvåke ikke bare ditt samlede selskapsbudsjett, men også en rekke funksjonelle eller avdelingsbudsjetter. Budsjettering krever forskning for å anslå nøyaktige inntektsnivåer basert på etterspørselsforespørsel.

Ved å bruke årlige budsjettprognoser, kan regnskapsføreren hjelpe deg med å sette mål for overskuddsmål og for overhead og produksjonsutgifter. Overhead inkluderer kostnader som telefoner, leie og markedsføring, mens produksjonskostnader er de som er relatert til å lage produktet. Lag månedlige eller kvartalsvise budsjettvarianalyser for å se om du er på sporet med inntekter og utgifter, eller hvis du må gjøre endringer før utgiftene kommer ut av hånden.

Kostnadsbegrensning og innkjøpsledelse

For å sikre at du får den beste kvaliteten til den laveste prisen for materialer, rekvisita og tjenester, gjør innkjøpsledelse en av oppgavene til finansdepartementet. Krev at ansatte får flere bud eller presenterer noen begrunnelse for store kjøp, og at leverandørene, leverandørene og entreprenørene gjenbuder sine kontrakter hvert år. Se etter trender i utgiftsnivå for å avgjøre hvor du kan kutte kostnader uten å ofre kvalitet.

Cash Flow Management

Å vite når regningene dine skyldes, og når du kan forvente betaling fra kunder du har fakturert eller andre salgsinntekter, er avgjørende for enhver liten bedrift. Det er ikke nok å vise fortjeneste på papir, og finansfunksjonen din skal hjelpe deg med å styre arbeidskapital og kreditt for å sikre at du har nok til å betale regningene dine til enhver tid. Gjør fordringsforvaltning en nøkkelrolle for finansdepartementet.

Gjeldsservice og kredittbruk

Å la gjelden komme ut av kontroll kan ha alvorlige, langsiktige konsekvenser for virksomheten din. Hold øye med kredittbruk, inkludert rentebeløp du genererer, planlegging av betalingene dine og statusen for kredittrapporten din og resultatene.

Proaktiv skatteplanlegging

Ikke vent til årets slutt for å finne ut hva din skatteplikt er. Bruk proaktive strategier for å redusere skattebelastningen, for eksempel avskrivninger på eiendeler og tilby frivillige ytelser til ansatte som hjelper deg med å redusere lønnsskatt.

Nøyaktig opptakshåndtering

Det viktigste målet for enhver finansavdeling er å holde nøyaktige økonomiske poster. Dette inkluderer å hjelpe deg med å oppfylle dine juridiske krav og sikre at du ikke bruker mer enn du har ved et uhell. Overvei eksterne revisjoner for å forhindre svindel, og innføre retningslinjer og prosedyrer for kontroll av kontrakter og betalinger.

Populære Innlegg