Eksempler på strategiske samtale spørsmål

Strategiske spørsmål åpner kommunikasjonslinjer for å skape en dialog mer i tråd med en samtale enn et intervju. I kundeservicekall bruker en selger strategiske spørsmål for å samle inn dybdeinformasjon fra kunder eller kunder angående nylige kjøp eller kommende produktbehov. Dette hjelper kundeservicen med å tilby et høyere servicenivå og øker båndet mellom klient og serviceprofessor.

Strategisk spørsmål Definisjon

Et strategisk spørsmål er en type åpen spørsmål som oppfordrer svareren til å gå ut på emnet. Dette målet med denne typen spørsmål er ikke å generere et riktig eller feil svar, men å måle en persons meninger eller tro på spørsmålets emne. Ifølge The Jobs Letter, et arbeidssted, unngår en spørreskjema å utforme et strategisk spørsmål med en "hvorfor" og fokuserer på å gi svareren muligheten til å ta ansvar for emnet. Stilt riktig, kan et strategisk spørsmål bidra til å generere flere oppfølgingsspørsmål basert på kundens eller kundens svar.

Adressering av aktuelle bekymringer

Å adressere kundens nåværende bekymringer i et strategisk spørsmål skaper en kontekst for en selgeres diskusjon med kunden og rydder en vei for videre kommunikasjon. For eksempel kan en bilforhandler som ringer om en kundes siste bilkjøp, spørre kunden om sine erfaringer med hennes nye kjøp hittil. I svaret vurderer kunden hvordan hennes nye kjøretøy oppfyller sine behov på en rekke måter, inkludert pålitelighet, gass kjørelengde og ytelse. Selgeren bruker denne informasjonen til å formulere en ny liste over potensielle kunders behov, inkludert et utvidet garantikjøp eller planlegging av kjøretøyets service eller vedlikehold.

Identifisering av klientmål

Å stille strategiske spørsmål for å identifisere klientmål kan hjelpe en selger til å gjøre produkt- eller tjenestetilbud for å hjelpe en klient til å nå disse målene. For eksempel, og spør en kunde om å identifisere de viktigste elementene som han trenger for å utføre sin karriere, gjør det mulig for selgeren å identifisere områder der klienten allerede utfører sine forventninger og områder som krever forbedringer. Selgeren kan deretter ramme produkttilbud på en måte som illustrerer hvordan hver enhet kan hjelpe klienten til å forbedre seg i sine svakeste karriereområder.

Identifisering av forretningsmuligheter

Kapasitetsgap er mellomrom mellom uunnværlige strategiske elementer og nåværende selskapsferdigheter som hindrer en bedrift i å oppnå vedvarende suksess eller bryte inn på nye markeder. Å stille en bedriftseier strategiske spørsmål knyttet til selskapets nåværende evner og hva selskapet trenger for å opprettholde suksess, kan åpne opp nye linjer med spørsmål til en selger. Ifølge Customer Think, et kundeservice nettsted, som hjelper en bedriftseier til å se operativ mangelfullhet fører til ønske om umiddelbar forbedring. Dette gjør det mulig for kundeservicenes representant å lede eieren til ny teknologi som kan hjelpe eierens virksomhet til å bygge bro mellom gjeldende selskapskapasiteter og markedets krav til ytelse.

Populære Innlegg