Slik aktiverer du DUN på LG Dare

Du kan bruke LG Dare som et tethered modem for datamaskinen din ved først å aktivere oppringt nettverk eller DUN-funksjonen på telefonen din. Aktivering av DUN gjør det mulig for datamaskinen å oppdage telefonen som et modem. DUN-dataforbindelsen er ikke like rask som et Wi-Fi-hotspot koblet til en bredbåndstilkobling, men den er tilgjengelig på flere områder. Med telefonen din som et tethered modem, kan du koble datamaskinen til Internett hvor LG Dare har datatjeneste.

1.

Trykk på "Meny" -ikonet for å åpne hovedmenyen.

2.

Trykk på "Innstillinger og verktøy" og velg "Telefoninnstillinger."

3.

Trykk på "Sikkerhet". Telefonen ber deg om låsekoden. Standard låsekoden er de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt.

4.

Trykk på "Restriksjoner". Telefonen ber deg om servicekoden. Tjenestekoden er de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt.

5.

Trykk på "Oppringingsmodem" og endre innstillingen til "Tillat alt".

Populære Innlegg