Nedlasting av Pandora på en Cricket Ascend

The Cricket Ascend opererer på Android-plattformen, og gir deg tilgang til tusenvis av nedlastbare applikasjoner. Pandora, en streaming-radioprogram, er tilgjengelig gratis i Android Market. Installasjon kan gjøres rett fra din Ascend-telefon, men det krever en datatilkobling. Bruk av Pandora-radioprogrammet krever også at du kobler til Internett. Hvis du ikke bruker en Wi-Fi-tilkobling, vil du sørge for at din Cricket-plan inkluderer ubegrenset bruk av Internett.

1.

Trykk på "Hovedmeny" -knappen, plassert nederst til venstre på berøringsskjermen. Bla gjennom menyen til du finner Market-ikonet. Trykk på ikonet for å åpne Android Market.

2.

Trykk på forstørrelsesglasset, plassert øverst til høyre på skjermen, for å åpne søkealternativet. Skriv "Pandora" i søkeboksen, og berør deretter forstørrelsesglasset for å søke.

3.

Trykk på "Pandora" -alternativet fra listen over funnet applikasjoner (det bør være toppresultatet i listen). Du er tatt til Pandora beskrivelses siden.

4.

Trykk på "Installer" -knappen, plassert øverst på siden. Gå gjennom programrettighetene, og trykk deretter på "Godta og laste ned." Programmet installeres automatisk i bakgrunnen og vises i listen over programmer når nedlastingen er fullført.

Populære Innlegg