Faste priseksempler på prisstrategi

Konseptet bak en fast pris minimerer kundeusikkerhet om en endelig pris, noe som kan skyldes markedssvingninger, tidsrammevariabler eller potensielle endringer i omfanget av et prosjekt. En fast pris forteller en kunde at risikoen for økte interne kostnader tilhører selskapet og ikke til ham. En fast pris alene kan imidlertid ikke være nok av en strategi for å overbevise kundene om å fortsette å komme tilbake. Ytterligere insentiver eller kontraktsavsetninger kan være nødvendig for fastprisstrategien for å jobbe for et selskap i et konkurransemiljø.

US Postal Service

Den amerikanske posttjenesten er et eksempel på en organisasjon med effektiv drift for å senke prisene og ta risiko på kostnadsøkninger. Dens prisstrategi for "Priority Mail Flat Rate Boxes" gjør det mulig for kunder å sende pakker for en fast pris så lenge varene passer "i esken". Denne fastprisstrategien med konkurransedyktig prising er utformet for å engasjere langsiktige kundeforhold og potensielt få mer inntekter fra hver kunde.

Energiselskaper

Forsyning og etterspørsel, verdien av dollaren, og spekulasjon kan gjøre prissetting på oppvarmingsolje eller propan flyktig. For å konkurrere i markedet tilbyr energiselskaper fastprisstrategier til kunder, noe som gjør drivstoffregninger mer forutsigbare. Vanligvis fastser et energiselskap sin drivstoffpris til en bestemt dato eller til kunden bruker sin gallon, avhengig av hva som skjer først. Med høye drivstoffpriser kan energibedrifter vurdere - i tillegg til en fast pris - strategien om å tilby nedbørsbeskyttelse mot avgift, så hvis markedsprisen går ned, betaler kunden den lavere prisen.

Software Development Companies

Kundeendringer til spesifikasjoner kan påvirke priser for et programvareutviklingsfirma. Av denne grunn kan programmerere foretrekke en fastprisstrategi i stedet for en timelønn. Under denne strategien betaler kunden en fast pris for de avtalte spesifikasjonene og en timelønn for eventuelle tilleggsendringer. Fastprisen kan ta hensyn til kostnader som følge av potensielle tvister på de opprinnelige spesifikasjonene.

Kontrakterte konsulenter

Som en prisstrategi kan klienter gi de vanskeligste jobbene til konsulenter til en fast pris. Denne strategien kan fungere hvis oppgaven er oppnåelig og konsulenten vet nøyaktig hva som må gjøres og i hvilken tidsramme. Konsulenten kan be klienten om en bestemmelse i kontrakten for å tillate endringer i fastpris, bare hvis omfanget av prosjektet endres.

Populære Innlegg