Hva er to faktorer som påvirker evnen til et selskap å overleve?

Ledelsespraksis og kontantstrømadministrasjon er to faktorer som i stor grad påvirker selskapets suksess eller fiasko. Korporasjoner med effektive ledere og evnen til å beholde positive kontantstrømmer er mer sannsynlig å overleve enn de som ikke gjør det. For å øke overlevelsesgraden til et firma må enkeltpersoner som tar beslutninger innen selskaper, tilbringe tid og de nødvendige ressursene for å trene og opprettholde effektive ledere og utvikle effektive styringsregler for kontantstrøm.

Hvordan lederskap påvirker overlevelse

Gode ​​ledere kan føre til suksess for et selskap, og utilstrekkelige ledere kan føre til nedgang. Ineffektiv lederskap resulterer fra en rekke ting, for eksempel misjudging av kundepreferanser, ikke tilpasning til endringer i markedet eller ineffektivt forvalte ansatte. Noen ledere unnlater å innse at det som fungerte tidligere, kan ikke fungere i fremtiden. Disse lederne er ofte vant til deres nåværende strategier og unnlater å formulere nye strategier for å tilpasse seg industriendringer.

Effektive lederegenskaper

Effektive ledere har visse egenskaper som tilskriver suksess for et selskap. Organisasjonsvisjon og forståelse av selskapets mål er viktige trekk ved vellykkede ledere. Suksessfulle ledere må ha effektive kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, noe som gjør at de effektivt kan formidle sine visjoner og mål med ansatte og andre utenfor bedriften. Tegn på ineffektiv ledelse inkluderer ledere som ineffektivt bruker ressurser, mikromanageansatte og innarbeider en diktatorisk lederstil. Ineffektiv lederskapspraksis fører til dårlig ytelse, noe som påvirker selskapets evne til å overleve.

Betydningen av kontantstrøm

En annen primær faktor som påvirker overlevelse av et selskap er dens kontantstrøm. Til tider kan det forekomme en forskjell mellom et selskaps nettoinntekter og kontanter på hånden. Et lønnsomt selskap kan etter hvert mislykkes fordi et flertall av sine kontanter holdes i eiendeler, noe som gjør det vanskelig å betale sine forpliktelser. Et selskaps kontantstyringspolitikk bestemmer langsiktig suksess. Mange selskaper begynner å slappe av sine kontanthåndteringspolitikker når økonomien er sterk, noe som kan la dem stå i sårbare stillinger i en svak økonomi.

Forbedre kontantstrømmen

Kontantstrømoppstillingen er et viktig finansregnskap innen selskaper. Det viser innstrømning og utstrømning av organisasjonens kontanter. Hvis et selskap opplever kontantstrømproblemer, kan ledere analysere kontantstrømoppstillingen for å avgjøre hvilke områder som må forbedres. En grunn til at et selskap kan utvikle et kontantstrømproblem er en manglende evne til å samle på fordringer. For å forbedre tiden det tar å motta penger fra kunder som kjøper på kreditt, kan selskapene omstrukturere sine samlepolitikker og fokusere på raskt å løse kundekvoter. Evnen til å utføre effektive kontantprognosemodeller er en annen måte å forbedre kontantstrømmen på. Bedrifter bør ha en god ide om hvor pengene kommer fra og hvor det går.

Populære Innlegg