To barrierer som påvirker etiske forretningspraksiser på organisasjonsnivå

Attitude og organisasjonsstruktur er to aspekter av en liten bedrift som hindrer ansattes overholdelse av etiske forretningspraksis. En liten bedrift kan bli grunnlagt av en enkelt entreprenør. Når det vokser, kan en liten bedrift endre eierskap, for eksempel å legge til flere forretningspartnere, eller legge til aksjonærer dersom det blir et børsnotert selskap. Ledere av en liten bedrift må se på hvordan medarbeidernes holdning til forretningsetikk og selskapets struktur kan forandres for å øke sitt rykte for etiske forretningspraksis.

Holdning

Ansatte har en holdning til etiske forretningsmetoder. Deres tro kan kodifiseres i form av etiske retningslinjer. Inne i organisasjonen, leder ledere holdningen til andre ansatte. Hvis ledere generelt har en holdning som styrker etiske retningslinjer, vil denne holdningen seire blant ansatte. Hvis ledere har en dårlig holdning i forhold til etiske retningslinjer, som å opptre som om etikk kan overses i noen situasjoner, vil de fremme toleranse for uetisk forretningspraksis.

Endre holdning

Hvis organisasjonen har en utbredt holdning til likegyldighet for å krenke etiske retningslinjer, må småbedriftseier eller ledelsesteam forplikte seg til å korrigere denne holdningen gjennom forandringsledelse. Ledere må gjøre etiske forretningsretningslinjer avgjørende for arbeidernes suksess. Dette kan omfatte å få ansatte til å skrive om etiske retningslinjer for å gjenspeile industristandarder. Endringsledelse kan også inkludere å gjøre samsvar med etiske retningslinjer en kritisk faktor i hver arbeiders jobbeskrivelse. Ansatte som ikke følger etiske retningslinjer, bør få disiplinære konsekvenser, inkludert opphør og opphør.

Strukturelle barrierer

Hvordan en organisasjon er strukturert kan skape barrierer som påvirker etiske forretningspraksiser på organisasjonsnivå. Tenk på eksemplet på et privateid selskap der ansatte er ansvarlige for eieren for å tjene penger. Etiske beslutninger kan ikke være de beste beslutningene for selskapets lønnsomhet, som gleder seg til bedriftseieren. Fordi ansatte jobber for småbedriftseier og må tjene penger, må de kjempe mellom forretningsetikk og hva som må gjøres for å tilfredsstille eieren.

Endre strukturen

En måte å endre organisatoriske barrierer for etisk forretningspraksis er å endre strategien for å tjene penger. I en liten bedrift med internasjonale operasjoner kan ledelsen flytte virksomheten til land der forretningspraksis passer til lover og kulturer. En liten bedriftseier kan også endre medarbeiderne i organisasjonen, for eksempel ved å skyte uetiske ansatte, slik at fortjeneste ikke ligger foran etikk i hverdagens beslutningsprosesser. Bedriftsstrukturen og medarbeiderne må tilpasse seg etiske retningslinjer for organisasjonens langsiktige overlevelse.

Populære Innlegg