Slik viser du rabattprisen fra en kontantstrømoppstilling

I en diskontert kontantstrømanalyse er diskonteringsrenten avskrivningen av tid under verdsettelsen av penger. I et nøtteskall forteller diskonteringsrenten oss at pengene er verdt mer i dag enn det er i fremtiden - akkurat etter hvor mye som er spesifisert av diskonteringsrenten. Med den nødvendige informasjonen og en kalkulator er beregningen av diskonteringsrenten en relativt rett fremad prosess.

1.

Sørg for at du har alle dataene du trenger for beregningen. Spesielt trenger du tre opplysninger: Den diskonterte nåverdien av fremtidig kontantstrøm, fremtidig verdi og antall år før fremtidig kontantstrøm.

2.

Del den nedsatte nåverdien av fremtidig kontantstrøm med fremtidig verdi. Del deretter en av dette resultatet.

3.

Ta roten til resultatet ditt så langt til kraften i år før fremtidig kontantstrøm. Så, hvis du diskonterer en kontantstrøm i to år, vil du ta kvadratroten. I tre år ville du ta den kubte roten og så videre.

4.

Trekk en fra resultatet, og multipliser med 100. Dette gir deg diskonteringsrenten for den diskonterte kontantstrømmen i prosent.

Populære Innlegg