Slik utvider du grupper i et beskyttet regneark i Excel 2007

Å ha et sentralt program for å opprettholde forretningsregistrene kan gjøre livet ditt lettere. Men hvis du har flere brukere, må du kanskje opprettholde litt sikkerhet. Ved hjelp av Microsoft Excel 2007 kan du beskytte regneark for å hindre andre brukere i å gjøre endringer. Dessverre gjelder denne beskyttelsen for alt på regnearket, inkludert grupper. Du kan ikke engang utvide grupper på et beskyttet regneark. Du kan imidlertid fjerne beskyttelsen på utvalgte celler. Dette trinnet gjør at du kan gjøre eventuelle endringer du ønsker, inkludert å utvide dataene i gruppen.

1.

Velg grupperte celler i det beskyttede regnearket.

2.

Velg "Hjem" -fanen, og klikk deretter "Format", som ligger i gruppen Celler.

3.

Velg "Format Cells", og klikk deretter kategorien "Protection".

4.

Klikk avkrysningsboksen "Låst" for å fjerne sjekken, og klikk "OK".

5.

Klikk på "Beskytt ark" -knappen og fjern krysset i "Velg låste celler".

6.

Klikk på "OK". Du kan deretter klikke på "+" ved siden av gruppen for å utvide den.

Populære Innlegg