Faktorer som påvirker strategiske ansattes forhold

Emnet for ansattes relasjoner - også kjent som industrielle relasjoner - omfatter forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere. Ansattes relasjoner påvirkes av en rekke faktorer, som alle påvirker den strategiske balansen mellom arbeid og ledelse. Det er viktig å være oppmerksom på de sentrale faktorene som påvirker ansattes relasjoner for å få en riktig balanse.

fagforeninger

Fagforeninger og fagforeninger organiserer betydelig påvirker ansattes relasjoner. Når en union er etablert, forhandler ansatte ikke for egen regning. I stedet forhandler fagforeninger for dem. Fagforeninger kan være en kilde til empowerment av medarbeiderne, som fagforeningsmedarbeidere kan føle seg som om de deler et felles mål. I tillegg gir fagforeninger voldgift i arbeidstvister og klageprosedyrer.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en nøkkelfaktor som påvirker ansattes relasjoner. Ansatte som føler at de kan klage på klager, og bli hørt, har vanligvis høyere moral. Effektiv kommunikasjon på arbeidsplassen innebærer at ansatte blir informert om resultatforventninger og holder dem oppdatert om eventuelle endringer i selskapspolitikken eller prosedyren som kan påvirke dem. Åpen kommunikasjon, som i månedlige møter eller gjennom ukentlige notater, bidrar til å varsle ledelsen til arbeidsplassproblemer før disse problemene begynner å påvirke moralen.

Bedriftskultur

Hvert selskap eller selskap har sin egen kultur. Bedriftskultur omfatter mange ting, ikke minst er de måten ledere har med ansatte. Bedriftskulturen dikterer ofte hvordan ansatte blir behandlet. For eksempel skaper en bedriftskultur som legger vekt på straff over belønning et miljø av frykt og lav moral. En bedriftskultur som omfatter de unike egenskapene til ansatte og legger vekt på belønning har en tendens til å forbedre forholdet mellom ledelse og arbeidskraft.

Lønn

Lønn er en viktig faktor som påvirker strategiske ansattes relasjoner. Når et selskap gir ansatte lønn i bransjestandard - eller lønn som er over bransjestandardene - jobber medarbeiderforholdene jevnere. Fordeler og bonuser påvirker også ansattes relasjoner, da de pleier å få ansatte til å føle seg verdsatt og verdsatt.

Populære Innlegg