Hvordan figurere Market penetrasjon

Markedsinntrenging måler hvor mye et potensielt kundemarked et selskap tapper inn som kunder. En høy prosentandel av markedsinntrenging betyr at virksomheten gjør en god jobb med å nå alle sine potensielle kunder. Du kan definere "marked" men du ønsker når du beregner markedspenetrasjon. For eksempel, hvis bedriften din bare er i Alabama, ville det ikke være fornuftig å beregne markedsinngangen over hele fylket. Jo mer etablert et selskap er, typisk, jo høyere grad av markedspenetrasjon.

1.

Anslå det totale antall potensielle kunder for produktet ditt. For eksempel, hvis du er et landsomfattende selskap som selger fjernsyn, kan du anslå at du har en potensiell kundebase på 200 millioner mennesker.

2.

Del antall faktiske kunder av det totale antallet potensielle kunder for å finne markedsandeler. For eksempel, hvis fjernsynet har 190 millioner kunder, dele 190 millioner med 200 millioner for å få en rate på 0, 95 kunder per potensiell kunde.

3.

Forbedre markedsandeler på 100 for å finne prosentandelen markedsinntrenging. Etterbehandling dette eksempelet, multipliserer 0, 95 med 100 for å finne at du har penetrert 95 prosent av markedet.

Populære Innlegg