Veiledning for Bytte papirrull på en skarp EI-1801-P

Sharp EI-1801-P er en kalkulator som gjør at du kan skrive ut resultatene på papir. Det er nyttig for beregninger for hjemmets og forretningsformål, med slike funksjoner som en nøkkel før skatt, en total total nøkkel og en salgspris inngangsnøkkel. Etter at du har brukt kalkulatoren en stund, løper papirrullen ut og må byttes ut. Du kan fortsatt bruke kalkulatoren når papiret løper ut, men du kan ikke beholde en papirkopi av resultatene til du erstatter papirrullen.

1.

Klipp fremkanten av det nye papirrullen for å gi den en rett kant. Ikke fyll papirrullen i Sharp El-1801-P kalkulatoren med en revet kant.

2.

Skyv strømbryteren til venstre til "Av" -posisjon for å slå av kalkulatoren.

3.

Hold den nye papirrullen slik at den rulles ut fra bunnen.

4.

Sett kanten av papirrullen inn i åpningen øverst på kalkulatoren.

5.

Skyv strømbryteren til høyre til "På" -posisjonen for å slå den på.

6.

Trykk på "Paper Feed Key", merket med et pilikon for å begynne å mate papirrullen i kalkulatoren.

7.

Løft metallpapirholderen og sett inn den matte enden av papirrullen for å holde den på plass.

Ting som trengs

  • Saks

Populære Innlegg