Evalueringsmål for lønn

Lønn arbeidere gjør mer enn å betale dine ansatte. Funksjonen omfatter samhandling med andre avdelinger eller veiledere, holde oversikt over lønn, ytelser og fradrag, og holde ledelsen informert om lønnsrelatert statistikk. Evaluering av lønnsoperasjoner krever måling av hvor godt disse ulike operasjonene utføres. Pass på at indikatorene du velger for evaluering er spesifikke og målbare, slik at du kan fortelle hvor godt lønn utfører og foreta forbedringer om nødvendig.

Betaler dine ansatte

Lønnens primære funksjon er å betale ansatte de beløp som skal betales etter fradrag for skatter og ytelser. Målet med denne funksjonen er å foreta nøyaktige betalinger på en pålitelig måte. Du kan vurdere hvor godt lønnsløpet oppnår dette målet fra firmaoppføringer. Sjekk hvor mange ganger betale beløp ble korrigert over et år og hvor ofte betalingene var sent. Hvis du finner et betydelig antall hendelser, lønner seg ikke bra, og du bør undersøke videre for å finne årsakene til hver feil eller forsinkelse. Oppfølging og fjerning av årsakene til dårlig ytelse forbedrer lønnseffektiviteten og ansattes moral.

Romslig tilpasning

Når din bedrift ansetter en ny ansatt eller en ansatt forlater selskapet, må lønnslisten raskt kunne gjøre de nødvendige endringene i lønnsystemet. Målet er å få anerkjente ansattes endringer og lønn integrert i systemet innen neste betalingsdato. Du kan vurdere om lønnsledningen reagerer raskt nok ved å snakke med ansatte som nylig har ansatt personell og måler lagetid mellom når en ansattes status endres og når lønn følger etterdrakt.

Holde poster

Bedrifter trenger interne registre som viser hvor mye de har betalt, hvor mye de har holdt tilbake i skatter og hvor mye de fratrukket for hver fordel. Lønn må ha interne kontroller som avstemmer beløpene som er trukket og beløpene utbetalt. For eksempel skal beløp som trekkes for skatt, være lik de beløpene som rapporteres til og betales til de respektive regjeringer. Målet er at disse beløpene skal matche nøyaktig. Vurder ytelsen ved å sjekke de interne lønnsavstemningsrekordene for å sikre at de alltid samsvarer.

Ledelsesrapportering

En viktig lønnsfunksjon for ledelsen er å generere data for lønnsstatistikk. Mens regnskapssystemet generelt kan samle de finansielle rapportene du trenger, avhenger informasjonen om lønn av data fra lønnslisten. Målet er å få slike data tilgjengelig raskt. Du kan evaluere lønnsresultatet ved å be om konkrete rapporter om lønnsrelatert statistikk. For eksempel, hvis du ber om en rapport om total lønn og total overtid betalt i løpet av den siste lønnsperioden, kan du vurdere om rapporten var tilgjengelig for deg raskt nok.

Populære Innlegg