Slik bruker du Excel til å vise kun dupliserte verdier

Bedriftsproblemer som feilaktige transaksjoner, feilsøking av data, tekniske feil og dårlig systemdesign kan føre til dupliserte verdier i datasettene dine. Dupliseringsverdier kan eksistere over rader eller i kolonner, avhengig av delsettet av dataene du ønsker å jobbe med. Du kan enkelt oppdage duplikatverdiene i et Microsoft Excel-regneark ved å bruke den betingede formateringen av duplikatbelysningsfunksjonen. Du kan da slette de unike verdiene fra regnearket eller bare kopiere duplikatverdiene til et nytt regneark for å skille dem fra de ikke-dupliserte verdiene.

1.

Start Microsoft Office Excel-programmet og last regnearket som inneholder duplikatverdiene, eller skriv inn data som inneholder dupliserte verdier i regnearket hvis du ikke allerede har utarbeidet data.

2.

Velg rader og kolonner som du vil søke etter dupliserte verdier. Du kan velge flere ikke-sammenhengende verdier i hele regnearket ved å trykke "Ctrl" -tasten mens du klikker på kolonnene eller radene.

3.

Klikk på "Hjem" -fanen og velg "Betinget formatering" Klikk på "Marker cellens regler" og velg "Dupliserer verdier" fra listen over alternativer på den viste menyen.

4.

Velg et fargeformatalternativ fra rullegardinlisten til høyre eller velg "Tilpasset format" fra listen og angi dine egne skrift- og fargevalg. Kontroller at "Dupliser" er valgt i rullegardinlisten til venstre. Klikk "OK" når du er ferdig med å gjøre valgene dine. Alle dupliserte verdier i de valgte områdene vil bli uthevet i det valgte fargeskjemaet. Dette inkluderer duplikater på tvers av rader og i kolonner. Hvordan du velger å fortsette, vil avhenge av hvilke duplikater du vil eliminere, fordi betydningen av "dupliserte verdier" er kontekstavhengig.

5.

Kopier de dupliserte verdiene, inkludert rad- og kolonneoverskrifter, til et nytt regneark hvis du vil lage et nytt regneark og beholde det opprinnelige regnearket. Slett eller skjul unike (dvs. ikke-dupliserte) verdier fra / i det nåværende regnearket hvis du ønsker å jobbe på det opprinnelige datasettet.

Tips

  • Lag en sikkerhetskopi av den opprinnelige arbeidsboken før du utfører slettingsoperasjoner på dataene dine som et forsiktighetsmål.

Populære Innlegg