Slik viser du prosentandel mellom brutto og netto inntekt

Din bruttoinntekt er totalinntekt minus kostnaden for varer solgt for året. Netto inntekt representerer bruttoinntekter minus faktorer som driftskostnader, renter, avskrivninger og skatt. Når du oppretter en resultatregnskap, er målet ditt å komme til nettoinntektene. For å beregne prosentsatser mellom de to tallene, må du trekke fra hverandre og dele resultatet med brutto. Reduser resultatet til en prosentandel som skal løses.

1.

Finn brutto- og nettoinntektstallene. I vårt eksempel er brutto tallet $ 100 000, mens netto er $ 60 000.

2.

Trekk nett fra brutto. $ 100.000 minus $ 60.000 er $ 40.000, forskjellen mellom brutto og netto inntekt tallene.

3.

Fordel forskjellen med brutto. For å finne forskjellen mellom brutto og netto i prosent, divisjon $ 40.000 med $ 100.000 og redusere det til 4 divisjon med 10, noe som tilsvarer 40 prosent. Det er en 40 prosent forskjell mellom selskapets bruttoinntekt og nettoinntekt.

4.

Del nettofiguren med brutto tall for å finne netto prosentandel av brutto. For eksempel er $ 60 000 delt $ 100 000 til 6 divisjonert med 10, som er 60 prosent. Selskapets nettoinntekt er 60 prosent av bruttoinntektene.

Populære Innlegg