Hvordan finne ut om en aksje solgt over par verdi

Når et selskap inkorporerer i Texas, må de utlevere sin pålydende per aksje aksje og mengden aksje selskapet utsteder. Et selskap kan selge aksjer til pålydende eller over pålydende. Hvis et selskap selger aksjer under verdi, er det flere juridiske konsekvenser å vurdere. Ved å bruke informasjonen på et børs salg, er det mulig å avgjøre om selskapet solgte lager over verdi.

1.

Bestem bindingsverdien av obligasjonen. Denne pålydende er en del av innlemmelsen av selskapet eller det finnes på selskapets balanse. For eksempel har firma A $ 10 pålydende aksje.

2.

Bestem detaljene for aksjetransaksjonene. For eksempel betaler en investor $ 5000 for 450 aksjer i firma A-aksje.

3.

Del det beløpet som er betalt for aksjene etter antall aksjer anskaffet. I eksemplet er $ 5000 fordelt på 450 aksjer omtrent $ 11, 12 per aksje.

4.

Sammenlign pari-verdien til salgsprisen per aksje. I eksemplet er en salgspris på USD 11, 12 per aksje større enn prisen på $ 10, slik at aksjene selges over pari-verdien.

Populære Innlegg