Hvordan fungerer den ubetalte balansemetoden?

Når du låner penger, blir renten typisk belastet som en måte for långiveren å tjene penger på lånet. Å forstå hvor mye interesse som blir belastet og hvordan interessen skal beregnes, er avgjørende for å ta stilling til om man skal godta vilkårene for lånet. En metode for å beregne renter er kjent som "ubetalt balanse metode".

Hvem bruker ubetalt balanse metode?

Selv om det ikke er vanlig, når den ubetalte balansen brukes, brukes den vanligvis av kredittkort eller finansselskaper som utvider kreditt. På andre typer lån, for eksempel et bolig- eller billån, er renter lettere å beregne fordi flere kjøp ikke legges til hver måned. For revolverende kreditt må det imidlertid benyttes en metode som tar hensyn til tilleggsinnkjøp samt kreditter til kontoen hver måned.

Hvordan Beregne Ubetalt Balanse Metode

For å beregne totalbeløpet for en gitt måned ved bruk av ubetalte balansemetoden, start med den ubetalte balansen fra forrige måned. Beregn renter på tallet. Legg til totalt antall ekstra kjøp for måneden og trekk eventuelle betalinger eller kreditter til kontoen. Den endelige figuren gjenspeiler den nåværende ubetalte balansen.

Eksempel

Tenk deg at du har et kredittkort fra XYZ bank. Din ubetalte saldo på forrige utsagn var $ 200 og renten er 8 prosent. Denne måneden har du gjort $ 32 i kjøp og en betaling på $ 25. For å finne din nåværende ubetalte saldo, ta den forrige måneden ubetalte saldoen på $ 200 og multipliser den med renten ($ 200 x .08 = $ 16) for å fastslå interessen for måneden. Legg de to tallene sammen ($ 200 + $ 16 = $ 216). Legg til $ 32 i kjøp og trekk ut $ 25-betalingen ($ 216 + $ 32 - $ 25 = $ 223) for en nåværende ubetalt saldo på $ 223.

Alternatives

Det vanligste alternativet til ubetalte balansemetoden er gjennomsnittlig daglig balanse metode. Denne metoden er faktisk metoden som vanligvis brukes av økonomi- og kredittkortselskaper. For å beregne gjennomsnittlig daglig saldo må du bestemme hva saldoen din var på hver dag i måneden og deretter finne gjennomsnittet av disse saldoer. Mengdenes interesse beregnes da på denne figuren.

Populære Innlegg