Hotellansattefunksjoner

Hotellets ansatte tjener utallige formål. Deres funksjoner inkluderer fysiske og abstrakte roller. Betraktninger ved beregning av verdien av en hotellmedarbeider inkluderer det overordnede målet for et hotell som en bedrift, den aktuelle rollen til den aktuelle arbeidstakeren og arten av gjestfrihetsbransjen. Ansatte er spesielt viktige for små, uavhengige eide hoteller med begrensede budsjetter, steder og kundebaser.

Grunnleggende funksjon

Som med enhver bedrift, tjener hotellets ansatte den grunnleggende funksjonen for å sikre at virksomheten går jevnt. Fra deltidsansatte, medarbeidere, vaskerom, leverandører og bærere til øvre ekkolonene i ledelsesstrukturen, tjener hver ansatt en rolle i det kontinuerlige og evige driften av et hotell. Ansatte genererer kapital ved å sikre muligheten for konstant virksomhet. Som andre virksomheter avhenger hver avdeling eller aspekt av et hotell på mange andre i å gjøre jobben sin. En sammenbrudd i funksjon av noen av disse områdene forstyrrer operasjonsflyten og forårsaker en krusningseffekt som hemmer organisasjonens evne til å optimalisere sin virksomhet.

Jobb-spesifikke funksjoner

Hver ansatt på et hotell utfører en funksjon som er spesielt relatert til den jobben som enkeltpersonen har. For eksempel transporterer en porter bagasjen til hotellets gjester fra inngangsporten eller lobbyen til et rom og tilbake i tide. En leder lager og gjennomfører beslutninger for forbedring av virksomheten, mens noen i menneskelige ressurser leverer tilstrekkelig medarbeiderdekning innenfor en organisasjons budsjett. I et lite hotell serverer en ansatt ofte flere funksjoner. Slike organisasjoner kan ansette en person til å drive resepsjonen, tjene som porter og håndtere romservice, mens du ansetter en annen person til å rense rom og fellesrom og gjøre alt vaskeri.

Gjestfrihet Funksjon

Hoteller utgjør en viktig del av gjestfriheten og reiselivsnæringen. Som sådan ligger den faktiske funksjonen til et hotell ikke bare for å gi et sted for folk å bo, men å skape en hyggelig opplevelse for gjestene og å se alle deres ønsker og behov. Dette viser seg spesielt for hoteller i områder med høy volum som f.eks. Cancun, New York, London, Paris og Tokyo. Ansatte prøver å gi den optimale opplevelsen til hver gjest. Positive erfaringer øker sannsynligheten for gjentatt virksomhet. Cathy A. Enz, forfatter av "The Cornell School of Hotel Administration Handbook of Applied Hospitality", understreker viktigheten av å holde ansatte lykkelige i deres evne til å utføre seg optimalt innenfor rammen av gjestfrihet.

Betydningen av ansattes funksjon på små hoteller

Ansatte tjener en viktig funksjon til hoteller som drives som små bedrifter, spesielt når disse hotellene befinner seg i konkurranse med store kjeder i turist-tunge områder. I motsetning til et stort hotell eller en kjede, eller de med store driftsbudsjett, er små hoteller ofte avhengige av kundetilfredshet for lang levetid. Selv om en kjede eller et stort institutt kan absorbere potensielle tap på grunn av dårlige vurderinger av munn-til-munnen eller publisitet, kan et lite hotell kreve ord for munn-vurderinger for å tiltrekke seg nye kunder. Ansatte som mislykkes i sin funksjon av gjestfrihet, kan forhindre gode muntlige vurderinger og trykke, og dermed forårsake en bedrift å mislykkes. Videre avhenger et hotell med et begrenset antall ansatte eksponentielt mer på hver enkelt enn et hotell med tusenvis av ansatte. Dermed er svikten av en ansatt i en jobbspesifikk eller overordnet funksjon belastende for virksomheten.

Populære Innlegg