Engros Vs. Retail for inventarverdi for en skattemelding

Sporing av inventarutgifter er mer enn bare god forretningspraksis. Riktig regnskapsføring av verdien av beholdningen er nødvendig for skatterapportering. Beregning av verdien av beholdningen kan innebære ingenting mer enn å summe engroskostnaden for varer solgt i detaljhandel og legge til tilknyttede utgifter. Noen ganger er dette ikke tilstrekkelig, i så fall må du faktor i forventet utsalgspris når du beregner lagerverdi.

Inventory Valuation Standards

Internal Revenue Service sier at bedrifter må fastsette varelager i samsvar med god regnskapsprinsipper. I sin tur krever GAAP-standarder at du bruker den opprinnelige kostnaden ved å anskaffe en varelager eller markedsverdien, avhengig av hvilken som er mindre. Bruk av markedsverdi som et alternativ til anskaffelseskost er typisk nødvendig når varene er utdaterte eller skadet, eller når markedsprisen har gått ned.

Kostnad for varer

Virksomhetens rekordbeholdning verdi for begynnelsen og slutten av skatteåret. Når originalkostnaden brukes, kan det være rett og slett engrosprisen betalt for varer pluss godtgjørelser for transport, normal brudd og andre tilfeldige utgifter. Kostnadsberegningen er mer komplisert for produksjonsfirmaer, fordi du må legge til lønns- og overheadutgifter til prisen betalt for råvarer for å beregne kostnaden for ferdige varer. I begge tilfeller brukes denne kostnadsinformasjonen til å anslå kostnaden for varer solgt for året. COGS er definert som totale kjøp pluss verdien av begynnelsen inventar minus verdien av sluttbeholdningen. COGS trekkes fra inntekter i resultatregnskapet som en del av fastsettelsen av en virksomhets skattepliktig inntekt.

Bruke en lavere markedsverdi

GAAP-standarder angir grenser når en bedrift skriver ned inventar fra kostnad til en lavere markedsverdi. En overdreven nedskrivning vil føre til at firmaet undervurderer sin inntekt for skattemessige formål - noe IRS tar en svak utsikt over. GAAP definerer markedsverdi som nåværende erstatningskostnad for en vare opp til, men ikke overstiger, netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er generelt den faktiske utsalgsprisen du forventer å få når varen selges. Du kan imidlertid ikke skrive ned varelageret til en verdi som er mindre enn netto realisasjonsverdi minus den vanlige overskuddsmarginen for varen. I tillegg kan du ikke bruke det minste av kost- eller markedsverdi når beholdningen er verdsatt ved bruk av inntekter, førstegangsregnskap, når sikring brukes til å beskytte mot tap eller hvis det foreligger bevis for lavere markedspris for god vilje gjenopprette og dermed slette tapet av lagerverdi.

Skatteeffekter

Når du skriver ned beholdning for virksomheten din ved å bruke en markedsverdi lavere enn opprinnelig kostnad, betyr det at et mindre beløp trekkes fra den årlige totalsummen i tillegg til kjøp. Dette resulterer i en større figur for kostnaden for solgte varer. Når COGS trekkes fra nettoinntektene, reduseres bruttoresultatet. Virksomheten ender derfor med en redusert skattepliktig inntekt og en lavere skatteregning.

Populære Innlegg