Unfair Arbeidspraksis

Arbeidsforholdsloven tjener til å definere arbeidsgiver og arbeidstakerrettigheter i forhold til arbeidsorganisasjoner og kollektive forhandlinger og fastsette ulike typer urettferdig arbeidspraksis. Seksjon 8 i den nasjonale arbeidslivsloven lister urettferdig arbeidspraksis begått på vegne av arbeidsgivere som er forbudt ved loven. Arbeidsforbundet har myndighet til å avgjøre om det foreligger brudd på arbeidslivsloven.

Forstyrrelser i ansattes rettigheter

I henhold til Seksjonsloven § 7 har arbeidstakerne rett til å danne arbeidsorganisasjoner og bli med i disse organisasjonene etter å ha akseptert arbeid med arbeidsgiveren. Unionens representanter som representerer flertallet av de ansatte i en organisasjon har rett til å forhandle og inngå kollektive forhandlinger med arbeidsgivere om forhold som arbeidsforhold, lønn og arbeidstid. Arbeidsgivere kan ikke forby ansatte fra å bli med i arbeidsorganisasjoner, og heller ikke arbeidsgivere kan handle for å tvinge ansatte fra å utøve sine rettigheter til å bli med i arbeidsorganisasjoner. Å påta handlinger som truer arbeidssikkerheten til ansatte eller spionere på fagforeninger, er eksempler på urettferdig arbeidspraksis begått av arbeidsgivere.

Forstyrre arbeidsorganisasjoner

Arbeidsgivere må ikke forstyrre dannelsen av fagforeninger eller foreningsaktiviteter. Arbeidsgivere kan ikke dominere arbeidsorganisasjoner ved å gjøre økonomiske bidrag eller aktivt engasjere seg i fagforeninger for å få kontroll eller en urettferdig fordel med hensyn til faglige beslutninger og mål. Arbeidsgivere krever kanskje ikke at ansatte skal inngå en unionskontrakt eller betale fagforeningsavgift som en betingelse for ansettelse.

Ansattes diskriminering

En arbeidsgiver kan ikke nekte å ansette eller endre ansettelsesvilkårene for å motvirke en ansatt fra å bli med i en union. Ansatte kan fritt engasjere seg i fagforeningsaktiviteter og utføre handlinger som fremmer unionsmål uten å bli tvunget til arbeidsgiver tvang. Ansatte har også rett til å avstå fra å delta i fagforeninger, og en arbeidsgiver kan ikke diskriminere en ansatt for å nekte å bli med i en arbeidsorganisasjon.

NLRB-overtredelser

En ansatt har rett til å fremlegge en petisjon hos Arbeidsforbundet, hvis han mener at arbeidsgiveren har krenket sine rettigheter i henhold til arbeidslivsloven. Loven gir Nasjonalt Arbeidsforbundsråd myndighet til å undersøke brudd og gjennomføre høringer for å avgjøre om det foreligger brudd. Hvis det nasjonale relasjonsstyret fastslår at en arbeidsgiver har begått en urettferdig arbeidspraksis, kan arbeidsgiver være pålagt å betale lønn og fordeler eller gjeninnføre arbeid.

Populære Innlegg