Typiske Regnskap Intervju Spørsmål

Under et regnskapsintervju vil du bli utsatt for en rekke forskjellige spørsmål som alle er utformet for å avgjøre om du vil kunne tilpasse seg hvordan virksomheten gjør forretninger. Fra skatteregnskapsmetoder til regnskapsprogrammer, gir hvert selskap en litt annen måte å gjøre ting på. De typiske regnskapsintervjuene du får vil bli brukt til å avgjøre om din erfaring stemmer overens med bedriftens behov.

Hvilke Computer Accounting Programmer er du kjent med?

Det er en god ide å nevne alle typer regnskaps programvareplattform du har brukt gjennom hele karrieren din, i motsetning til bare å nevne de som du er mest kjent med. I de fleste tilfeller vil et selskap ikke ha problemer med å omskole deg på en plattform som du tidligere har jobbet med. Men hvis du ikke har noen erfaring med den programvaren som selskapet bruker, så kan det være en utfordring.

Hvilke typer regnskapsrapporter har du forberedt deg i fortiden?

Hvis du har undersøkt dette selskapet og stillingen du intervjuer for, vil du ha en grunnleggende ide om hva slags regnskapsinformasjon og rapporter som vil være relevante for din stilling. For eksempel, hvis jobben er i lønnsavdelingen, skal du håndtere lønns- og ytelsesrapporter. Når du har en generell ide om hva intervjueren ser etter på forhånd, kan du lage et svar som fremhever konkrete eksempler som vil være relevante for stillingen.

Hvilke nye trender i regnskap finner du interessant?

Arbeidsgivere vil være sikre på at deres regnskapsansatte er oppdatert på de siste regnskapstrendene, og at de ansatte vet hvordan man får informasjon om trender som kommer i fremtiden. Hvis det ikke finnes noen nåværende regnskapstrender som gjelder for den spesifikke posisjonen du intervjuer for, diskuterer du eventuelle store utviklinger som har skjedd i regnskapet nylig. Disse kan være nye skattekoder og hvordan de påvirker selskaper, eller nye lønnsregnskapsprosesser som blir populære.

Hvilken arbeidsvolum er du vant til?

Når du får dette spørsmålet, kan det ikke være dette vakt. For eksempel kan intervjueren spørre deg om de fleste bankkontoer du noensinne har hatt å forene i en måned, eller hva den største lønnen var du måtte administrere. Disse volumspørsmålene er utformet for å se om du har erfaring med å håndtere kravene til arbeidsbelastningen som selskapet vet at det vil plassere på deg hvis du får stillingen.

Populære Innlegg