Typer konfliktproblemer

Om lag 85 prosent av arbeidsplassavskedigelser kan være knyttet til konflikt, mellom ansatte eller ansatte og veiledere, ifølge nettsiden for lederskap og motivasjon. I små bedrifter hvor hver ansattes rolle kan være avgjørende for suksessen til operasjonen, kan konflikten være spesielt skadelig. For å hjelpe deg med å unngå skadelig påvirkning av konflikt på arbeidsplassen din, bør du være oppmerksom på mulige konfliktspørsmål.

Kontraststil

Medlemmer av teamet ditt kan ha kontrasterende arbeidsstiler som ikke er kompatible. For eksempel kan en person fokusere på å utføre en oppgave på den raskeste og mest effektive måten, mens en annen er mer metodisk. Også en arbeidstaker vil kanskje følge å opprette regler og prosedyrer mens en annen kan verdsette "utenfor boksen" og tenke på å finne nye måter å gjøre ting på

Kulturelle og kjønnsforskjeller

Kulturelle forskjeller kan påvirke hvordan folk kommer sammen i et arbeidsmiljø. En arbeidstaker som er født i et annet land, kan ha problemer med å få aksept i en arbeidsstyrke hvor alle er fra et bestemt geografisk område. En kvinnelig ansatt kan ha problemer med å tilpasse seg en tradisjonelt mannlig arbeidskultur, for eksempel et byggearbeidssted eller en brannvesen.

Personlighetskonflikter

Personligheten din kan komme i konflikt med de ansatte, som kan skape konflikt. Som bedriftseier kan du være svært selvsikker og ha en "go-getter" mentalitet. Din lagerbehandler eller bokholder kan imidlertid være mer reservert og har en tendens til å fokusere på bare å fullføre sine oppgaver hver dag. Som et resultat kan din aggressive natur tolkes som overdreven bossig eller påtrengende.

Deling av ressurser

Begrensede ressurser kan forårsake konflikt på arbeidsplassen, særlig i små bedrifter som opererer på shoestring budsjetter. Å dele trange kontorer eller måtte vente med å bruke den eneste kontorkopimaskinen eller skriveren, kan forårsake friksjon. Forretningsmiljøer som arbeider med stramme tidsfrister som reklamebyråer, kan legge til spenningen.

Dårlig kommunikasjon

Dårlig kommunikasjon kan føre til konflikter på arbeidsplassen i små bedrifter. Ansatte i småbedrifter kan forventes å utføre en rekke oppgaver. Hvis du som bedriftseier ikke er klar med å angi hvem som skal gjøre hva, kan det skape forvirring blant dine ansatte. Dette kan resultere i en duplisering av arbeid eller en bestemt oppgave som overses, noe som kan føre til konflikt.

Populære Innlegg