Typer Audit Opinion Letters

Revisjoner gir små bedrifter med tredjeparts meninger om forretnings- eller finansvirksomhet. En felles type revisjon i virksomheten er finansiell revisjon. Bedriftseiere bruker offentlige regnskapsfirmaer eller individuelle sertifiserte offentlige regnskapsførere (CPA) for å gjennomgå sin økonomiske informasjon og utstede meninger om selskapets virksomhet. En revisjonsuttalelse utstedes vanligvis med eksterne revisjoner. Dette dokumentet representerer en offisiell oppfatning som interne og eksterne interessenter bruker til å gjøre forretnings- eller investeringsbeslutninger. Fire typer revisjonsrapporter er vanlige i virksomheten.

Ukvalifisert

En ukvalifisert revisjonsuttalelse indikerer at revisorer ikke kunne finne noen signifikante brudd eller feilinformasjon i selskapets økonomiske opplysninger. Et alternativt navn for denne rapporten er en ren mening, som er en sammenligning med pasientens rene helseerklæring. Revisor skriver vanligvis denne rapporten som refererer til selskapets evne til å registrere finansiell informasjon i henhold til god regnskapsprinsipper (GAAP). Rapporten kan også inneholde en kort oppsummering av hvordan revisjonen ble gjennomført og hvilken informasjon som ble gjennomgått.

Utdannet

Et kvalifisert revisjonserklæring indikerer at revisorer fant problemer i selskapets økonomiske opplysninger. Disse problemene hindrer revisorene fra å gi en ren mening om selskapets virksomhet. Kvalifiserte revisjonsuttalelser har ofte en av to spesifikke kvalifikasjoner. Den første kvalifikasjonen representerer en enkelt avvik fra GAAP. Dette indikerer at virksomheten har anvendt GAAP, og selskapets regnskap er ikke i samsvar med standard regnskapsprinsipper. En annen kvalifikasjon er begrensning av omfanget. Begrensning av omfang indikerer at revisorer ikke kan gjennomgå ett eller flere områder relatert til selskapets regnskap. Denne kvalifikasjonen gjelder kun den økonomiske informasjonen som ikke er vurdert av revisorer.

Uheldig

Et negativt opinionsbrev er en av to signifikante negative revisjonsrapporter. En negativ oppfatning indikerer at revisor har funnet vesentlige vesentlige feilinformasjon knyttet til finansiell informasjon. Disse feilinformasjonene innebærer vanligvis at regnskapet ikke overholder GAAP, og informasjonen er unøyaktig eller upålitelig. Banker og långivere unngår vanligvis selskaper som har negative revisjonsuttalelser. Finansiell informasjon med betydelige feil gir ikke en nøyaktig representasjon av selskapets økonomiske helse.

Ansvarsfraskrivelse

En ansvarsfraskrivelse revisjons uttalelse brev er den verste revisjonsrapporten et selskap kan motta. Revisor utsteder ansvarsfraskrivelsen for å indikere at de ikke kan uttale seg om selskapets regnskap. Revisor bruker også ansvarsfraskrivelsen når de nekter å uttale seg om selskapets regnskap. En ansvarsfraskrivelse er ofte resultatet når en revisor mangler uavhengighet fra sin klient. Manglende uavhengighet kan oppstå når revisorer gir ledelsesrådgivning i forbindelse med revisjon. Dette forhindrer revisor i å gi en klar, tredjeparts mening om selskapets økonomiske opplysninger. Vesentlige revisjonsomfangsbegrensninger (manglende evne til å gjennomgå selskapets hele finansiell informasjon) eller selskaper som kan arkivere konkurs i nær fremtid, kan også få revisjonsansvarsforklaringer.

Populære Innlegg