Slik håndterer du oppbevaring i hurtigbøker

Retention er en regnskaps- og faktureringsprosedyre der en kunde holder tilbake en del av betalingen til en jobb er fullstendig. Mest brukt til kontraktsvirksomhet og annen handel, sikrer oppbevaring at kunden er helt fornøyd før han betaler saldoen. Hvis du bruker oppbevaring, kan du sette opp QuickBooks slik at oppbevaring automatisk blir brukt når det er nødvendig. Retensjonen forblir deretter som en ressurs til den er betalt i sin helhet. Ved å sette opp en oppbevarings konto sparer du tid og beregningene som det krever for å finne ut lagring for hver enkelt jobb.

1.

Åpne QuickBooks. Klikk på "Lister" og deretter "Kontoplan". Trykk Ctrl og "N" samtidig for å opprette en ny konto.

2.

Klikk på "Andre gjeldende ansvar". Ved siden av alternativet "Retainage Receivable", angi prosentandelen av oppbevaring du vil gjelde. For eksempel, hvis du planlegger å bruke en 10 prosent retensjon, skriv inn "10" i feltet. Klikk på "OK".

3.

Klikk "List" og velg "Item List" for å sette opp oppbevaringselementet som vil vises i fakturaen. Åpne et nytt element ved å trykke Ctrl + N og deretter velge "Andre kostnader". Gi beskjeden "Retainage Receivable" og bruk deretter rullegardinmenyen for å velge retensjonsbeløpet du angav i trinn to.

4.

Fjern avkryssingsboksen ved siden av tilbakebetalingskostnadsalternativet og klikk på "OK".

5.

Opprett en ny faktura for en klient til hvem oppbevaring gjelder. Du kan nå angi det betalbare beløpet og deretter skrive inn "Retention Receivable" som valg på neste linje. QuickBooks vil automatisk trekke tilbake beholdningen fra beløpet som skal betales for fakturaen.

6.

Kontroller beholdningsrapporten din ved å klikke på "Lister" og deretter "Kontoplan". Dobbeltklikk "Retainage Receivable" for å se hva som fremdeles er utestående for klienter som bruker oppbevaring. Vær oppmerksom på at oppbevaringsfond forblir i eiendomslisten til de blir betalt i sin helhet, når de deretter overføres til bruttoinntekter.

Populære Innlegg