Hvordan finne ut hvor mye per time betaler er lønn?

I mange yrker er det vanlig å sitere lønn i timebetingelser. Men du vil kanskje se den timelønnen uttrykt som en årlig lønnsfigur hvis du er i markedet for nytt arbeid, gjør økonomisk planlegging for husstanden din eller ønsker en sammenligning av lønn over bransjer. For å gjøre konverteringen til en lønnsfaktor av timelønn mest presist, må du multiplisere timene i arbeidsugen med lønnen din.

1.

Figur hvor mange timer du jobber en uke. For en vanlig arbeidsuke er 40 timer regnet som normen.

2.

Multipliser din timelønn ved resultatet. For eksempel, hvis du jobber 40 timer i uken, og mottar $ 17, 25 per time, blir resultatet $ 690 per uke.

3.

Figur antall uker du jobber med. Hvis du jobber på heltid og blir betalt for ferie, er det en del av lønnen din, slik at du kan telle alle de ukene. For eksempel kan du jobbe bare 49 uker og har betalt ferie for tre. I så fall blir du fortsatt betalt for 52 uker. For ubetalte uker av eller ulige tidsplaner, teller ukene du er betalt. For å få en ide om hva heltidsarbeid i lønnen din kommer ut som lønn, bruk 52 uker.

4.

Multipliser din ukentlige lønn med totale arbeidsuker for å komme fram til lønnstallet. I dette eksemplet kommer $ 690 i 52 uker til $ 35.880.

Ting som trengs

  • Kalkulator

Tips

  • For uregelmessig arbeidstid uker, ta et gjennomsnitt over fire uker for en mer nøyaktig figur.

Populære Innlegg