Slik viser du bedriftens oppstartskostnader

Mange ulike forretningstyper starter opp hvert år, og alle disse bedriftene trenger å forstå og planlegge for de opprinnelige bedriftskostnadene hvis de vil vare. Et stort flertall av oppstart varer aldri utover de to første årene. Altfor ofte er årsaken til at de har sviktet at grunnleggerne eller lederne forsømte å planlegge oppstartskostnader. For å eliminere denne risikoen må du nøye utpeke disse utgiftene, slik at du kan planlegge hvordan du skal adressere hverandre når de oppstår.

1.

Forskning din spesielle virksomhetstype. Hvis du planlegger å starte en detaljhandel klær virksomhet på Main Street, vil du ha mye forskjellige oppstartskostnader sammenlignet med en profesjonell blogger som jobber fra sitt hjemmekontor. Du kan kontakte bedriftsledere av selskaper som ligner på deg (betjener andre markeder, selvfølgelig) og be om kopier av forretningsplaner eller første forretnings prospekt.

2.

Kategoriser utgiftene dine etter type. Inkluder kostnadene ved produksjon, salg og salg av produktet ditt; juridiske og registreringsavgifter; lønn og administrasjonskostnader; og forsyninger, bygninger og utstyr. Disse vil være dine generelle oppstartskostnader. Du må også inkludere en "annen" kategori, siden alle virksomheter må ta hensyn til kostnader spesielt for deres forretningstype, modell og marked.

3.

Vurder dine innledende kostnader for driften av virksomheten. Oppstartskostnadene dine bør inkludere de pengene du trenger for å komme deg til den første driftsdagen, og bør også strekke seg gjennom til lønnsomhet. Redegjøre for de daglige kostnadene for drift, salg og lønn inntil bedriftens innsats begynner å generere fortjeneste.

4.

Beregn en kostpute. Du kan legge til en liten prosentandel (2 til 10 prosent, etter behov) til hver utgift eller til din totale utgiftsliste. Mens du ikke bør være overdreven når du vurderer en kostpute, er det nødvendig å forutse rimelige kostnadsoverskridelser. For eksempel kan en nettbutikk tilby gratis frakt som et insentiv og deretter bli tatt av vakt ved uventede økninger i fraktkostnader. Å øke budsjettet for forventede fraktkostnader med en liten prosentandel, kan i det minste redusere virkningen av en uventet kostnadsøkning.

5.

Fullfør et oppstartskostnads ​​regneark eller en oppstartskostnadskalkulator. Du kan få disse skjemaene på nettet (se Ressurser). Skriv inn tallene du har bestemt om din forskningsinnsats. Du må måle hvor realistisk kostnadene dine er, og balansere det du trenger mot det du tror du trenger.

Tips

  • Ta informasjonen din til en gratis servicekorps av pensjonistledere (SCORE) konsulent på det lokale kontoret for Small Business Administration eller en rådgiver på en lokal småbedrifts inkubator. Disse fagpersonene vil bidra til å bekrefte at kostnadsoverslagene for oppstart og oppstart er realistiske og hensiktsmessige. Husk at disse konsulentene ikke vil gjøre jobben for deg; Du må kontrakt med en forretningsutviklingskonsulent for disse tjenestene.

Populære Innlegg