Slik viser du en timepris fra en brutto betalt med overtid

Når du driver et selskap med timepersonell som jobber overtid, kan du beregne timeprisen for de ansatte, samt overtidstakten. For å gjøre det, må du vite det totale beløpet som er betalt til arbeidstakeren, de faste arbeidstidene og overarbeidstiden arbeidet. Ved beregning av timeprisen, bruk bruttolønnen til den ansatte, i stedet for etter skatt.

1.

Multipliser antall overtidstimer med 1, 5, fordi overtidstimer betaler halvannen time. For eksempel, hvis arbeidstaker jobbet 40 faste timer og 10 overtidstimer, multipliser 10 med 1, 5 for å få 15.

2.

Legg resultatet til antall faste timer til de justerte overtidstimene. I dette eksemplet legger du til 40 til 15 for å finne at din ansatt har arbeidet tilsvarende 55 faste timer.

3.

Del det beløpet som er betalt til arbeidstakeren med de faste timekvivalenter for å finne timelønnen. I dette eksemplet, hvis arbeidstakers lønnsslipp er på 935 dollar, fordeler $ 935 med 55 til ansattes timelønn tilsvarende 17 dollar.

4.

Multipliser den vanlige timelønnen med 1, 5 for å finne ansattes overtidslønn. I dette eksemplet multipliserer du $ 17 med 1, 5 for å få $ 25, 50 som overtidstakten.

Populære Innlegg