Hvordan vurdere et selskaps lønnsomhet

Når du driver en liten bedrift, kan en av de mest utfordrende aspektene vurdere lønnsomheten. Lønnsomhet kan vurderes på mange måter, men to av de mest populære beregningene er fortjenestemargin og avkastning på eiendeler. Resultatmarginen forteller deg hvor mye fortjeneste en bedrift gjør for hver dollar i salget. ROA måler forholdet mellom et selskaps nettoinntekt og den samlede eiendelbasen. Sammenligning av begge disse tallene til konkurrentene og bransjens gjennomsnitt kan hjelpe deg å vurdere lønnsomheten til bedriften din.

Profittmargen

1.

Finn årlig salg av virksomheten din sammen med nettoinntekt. Netto inntekt er lik bedriftens inntjening minus eventuelle kostnader ved å drive virksomhet. Disse kostnadene kan inkludere skatter, renter, kostnader for solgte varer og avskrivninger.

2.

Del nettoinntekt med det årlige omsetningen og multipliser deretter med 100. Dette er fortjenestemarginen for virksomheten din oppgitt som en prosentandel. Et høyere tall indikerer større effektivitet når det gjelder å skape overskudd.

3.

Sammenlign fortjenestemarginen i virksomheten din med andre i din bransje og bransjen som helhet. Hvis et bestemt selskap er offentlig handlet, er denne kunnskapen tilgjengelig for allmennheten.

Avkastning på eiendeler

1.

Finn selskapets samlede eiendeler for å sammenligne med den allerede etablerte nettoresultatet. Eiendeler er alt som en bedrift eier som har verdi. Disse kan være materielle eller immaterielle og kan omfatte utstyr, kontanter, investeringer eller land som en bedrift har.

2.

Fordel nettoinntekt etter forvaltningskapital og multipliser med 100. Dette vil være ROA for din bedrift. Jo høyere tallet, desto mer effektivt er firmaet i å generere fortjeneste.

3.

Sammenlign ROA for din bedrift med dine konkurrenter. Sørg for at du bare sammenligner din virksomhet med andre i din bransje, da ROA for ulike næringer varierer sterkt og ikke gir en nøyaktig lønnsomhetsvurdering.

Populære Innlegg