Hvor effektiv kommunikasjon vil hjelpe en organisasjon

Effektiv kommunikasjon er kritisk for enhver organisasjon og kan hjelpe den på mange måter. Faktisk spiller kommunikasjon en rolle i produktutvikling, kundeforhold, ansattes ledelse - praktisk talt alle aspekter av en virksomhet. Ansatte er et viktig publikum fordi de ofte tjener som ledning til andre publikum. Hvis ansatte blir informert og engasjert, er det også sannsynlig at kommunikasjon med andre valgkretser også er sterk.

Klare forventninger

Effektiv kommunikasjon bidrar til å etablere klare forventninger til ansatte og, kanskje overraskende, for kunder også. For ansatte vil klare forventninger formidle hvordan ytelsen vil påvirke selskapet og gi dem en indikasjon på hva de trenger å gjøre for å oppnå positiv tilbakemelding. For kunder kan tydelig kommunikasjon bidra til å håndtere sine forventninger om serviceproblemer eller om hvordan man best kan samhandle med organisasjonen.

Sterke relasjoner

Effektiv kommunikasjon bygger sterke relasjoner. Tillit og lojalitet er viktige faktorer i alle forhold, og begge blir styrket av kommunikasjon som fokuserer på å møte individuelle behov, formidle viktig informasjon og gi tilbakemelding - positiv og konstruktiv. Sterke relasjoner med eksterne målgrupper bygger også sterk, solid kommunikasjon om produkter, tjenester og bedriftskultur og verdier.

Ideer og innovasjon

Åpne kommunikasjons kanaler kan føre til nye ideer og innovasjon på en rekke områder. Ansatte som forstår hva som er viktig for selskapene deres, kan fokusere på å gjøre forbedringer og spotte muligheter for innovasjon som kan bidra til ytterligere suksess. Når ansatte vet at deres ideer vil bli ettertraktet, vil selskapsledere ha åpne tanker og være lydhør overfor tilbakemelding, de er mer sannsynlig å bidra med sine ideer. Kunder kan også være en kilde til gode ideer for å forbedre produktene og tjenestene.

Kundeambassadører

Jo flere ansatte vet om selskapet, dets kultur, sine produkter og tjenester, og dets respons på eventuelle negative problemer, jo bedre jobb kan de gjøre for å tjene som ambassadører til samfunnet, deres venner, slektninger og andre forretningsforbindelser. Ansatte som føler at de har et sterkt, positivt forhold til sine arbeidsgivere og stoler på informasjonen de mottar fra sine arbeidsgivere, vil være mer sannsynlig å dele den informasjonen med andre. Ansatte kan være en høyverdig og pålitelig kilde til informasjon om et selskap og dets produkter og tjenester.

Sterkt Teamwork

Effektiv organisasjonskommunikasjon vil føre til sterk samarbeid og evne til ansatte på alle nivåer i organisasjonen til å jobbe sammen for å oppnå selskapets mål. I tillegg vil effektiv organisasjonskommunikasjon gi de ansatte den kunnskapen, strukturen og det positive arbeidsmiljø de trenger for å føle seg komfortabel med å håndtere konflikter og løse problemer effektivt.

Populære Innlegg