Eksportere en celle til en annen celle i Excel

Hvis du legger inn et likestegn etterfulgt av en annen celles adresse i en tom celle, eksporteres referert cellens innhold til den nye plasseringen i Excel. Ved å bruke denne teknikken opprettes imidlertid en kobling mellom de to cellene, slik at endringer i den opprinnelige cellen reflekteres i eksportstedet. Hvis du bare trenger å trekke ut data, kan du bruke Excel 2013s Paste Values-funksjon uten å opprettholde en kobling mellom de to cellene. Hvis du senere endrer eller sletter originaldataene, endres ikke den eksporterte plasseringen.

1.

Klikk på cellen som inneholder dataene som skal eksporteres, og trykk på "Ctrl-C".

2.

Klikk på cellen der du vil eksportere dataene.

3.

Klikk på "Lim inn" fra kategorien Hjem-utklippstavle og velg "Lim inn verdier". Den opprinnelige celleens data kopieres til den nye plasseringen. Du er fri til å slette eller endre innholdet i den opprinnelige cellen uten å endre de kopierte dataene.

Populære Innlegg