Deaktiverer InPrivate Browsing i Firefox

Firefoxs private nettlesingsmodus forhindrer Firefox i å registrere surfaktiviteten din, i likhet med Internet Explorer's InPrivate-modus. Når du surfer privat, legger du ikke til nettsteder i din historikkliste. Det lagrer ikke passord, kopierer ingen skjemaoppføringer og legger ingen nye cookies inn. Modusen bidrar til å beskytte personvernet ditt, spesielt hvis du deler en datamaskin i en kontorinnstilling. Når du vil, kan du deaktivere privat surfing for å gjenopprette alle Firefox-funksjoner.

1.

Klikk på Firefox-knappen og klikk på "Alternativer" for å åpne dialogboksen Alternativer.

2.

Klikk dialogboksen "Personvern" -fanen.

3.

Klikk avkryssingsboksen med etiketten "Bruk alltid privat nettlesing" for å fjerne den.

4.

Klikk på rullegardinmenyen "Firefox vil" og klikk "Husk historie" og klikk deretter "OK".

5.

Klikk på Firefox-knappen og klikk på "Stopp privat nettlesing."

Populære Innlegg