Hva er første trinn i en HR-revisjon?

En revisjon er en metodisk vurdering av en prosess eller situasjon. I en human resources audit kan dette inkludere en gjennomgang av HR strategier, retningslinjer, praksis og prosedyrer. En HR-revisjon tjener til å etablere beste praksis og identifisere muligheter for forbedring. Selv om det første trinnet en revisor tar, avhenger av hvilken type HR-revisjon som gjennomføres, legger første trinn scenen for alle gjenværende trinn, og på grunn av dette er det første trinnet i hver avgjørende.

Overensstemmelsesrevisjon

En HR-compliance revisjon ser ut til å se hvor godt og om HR-retningslinjer, prosedyrer og protokoller er i samsvar med føderal og statlig arbeidslovgivning. Målet er først å identifisere og korrigere problemer som kan føre til rettssaker eller dårlige ikke-samsvarsstraff, og deretter vurdere om prosedyrene er effektive og kostnadseffektive. Det første trinnet i en revisjonsrevisjon fokuserer ofte på sysselsettingsdokumentasjon, dokumentasjonslagringspolicy og informasjonslagring. Av spesiell betydning er prosedyrene HR som følger med å samle og behandle sysselsettingsberettigelsesbekreftelsesskjema I-9, forhindre identitetstyveri via tilgang til sosiale sikkerhetsnumre, og følge retningslinjer for retensjon og destruksjon.

Best Practices Audit

En revisjon med beste praksis hjelper en bedrift til å opprettholde eller forbedre en konkurransefortrinn ved å sammenligne dagens HR-prosesser med en eller flere lignende selskaper eller beste praksis i bransjen. Det første trinnet i en best practices revisjon er å gjennomføre en evaluering av dagens HR prosesser. En sjekkliste som starter med en høyverdig evaluering av selskapets retningslinjer og prosedyrer og blir stadig smalere, er et vanlig revisjonsverktøy for beste praksis. En total revisjon av best practices omfatter en evaluering av alle HR prosesser og prosedyrer som arbeidsstyrkeplanlegging, rekruttering og valg, ytelsesstyring og helse og sikkerhet.

Strategisk revisjon

HR-avdelingen fungerer ikke som en selvstendig enhet, men bør alltid reflektere og støtte strategiske forretningsmål og mål. Et strategisk HR-revisjon vurderer hvor godt HR-retningslinjer og prosedyrer stemmer overens med bedriftens mål. I stedet for å bruke en sjekkliste og gjennomgå retningslinjer og prosedyrer en for én, er det første trinnet i et strategisk HR-revisjon ofte en "fylle-i-blanks" skriveøvelse. Å fylle svarene på åpne og stadig mindre uttalelser kan avsløre hvor tett HR-oppfatninger samsvarer med virksomhetens. Uttalelser som "De viktigste tingene for organisasjonen er _ _, " "Målet og målingen for hver er _" og "De vil bli kommunisert gjennom ___" kan bekrefte om HR og virksomheten er på samme side eller signal et behov for endringer.

Spesifikk funksjonskontroll

Spesifikk funksjon HR-revisjoner evaluerer en enkelt funksjon, oppgave eller område. Fordi det ofte er grunn til å gjennomføre en bestemt funksjonsrevisjon, er det første trinnet å identifisere "hva" og "hvorfor" eller omfanget av revisjonen. Spesifikk funksjon HR-revisjoner kan omfatte alt fra generell rekordføring, rekrutterings- og ansettelsespraksis, revisjon av arbeidshåndbøker, ytelsesvurderinger, disiplinære retningslinjer og prosedyrer, kompensasjonspolitikk eller ferie- og permitteringsrutiner.

Populære Innlegg