Typer Employee Surveys

En medarbeiderundersøkelse er et av mange verktøy som småbedriftseiere har til rådighet, som kan hjelpe dem med å forbedre forholdet til sine ansatte og styrke sine virksomheter. Ulike undersøkelser gir ulike typer svar basert på medarbeideroppfattelser om problemer som påvirker virksomheten din, som lav moral, ansettelsesforsinkelse og redusert produktivitet.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

En småbedriftseier bruker en undersøkelse av medarbeidertilfredshet for å lære hvordan hans ansatte oppfatter sitt firma og vurdere nivået på tilfredshet de har med sine jobber. Svarene kan hjelpe deg med å lære mer om områdene i bedriften din som reduserer moralen eller gjør jobben i din bedrift vanskeligere. Dataene kan også hjelpe deg med å lære om lav moral bidrar til problemer som høyere enn normalt slitasje, høy kundetilfredshet eller lav kundetrafikk. Denne typen undersøkelse fungerer godt for å måle generelle tilfredshetsnivåer samt medarbeidertilfredshet etter en bestemt endring, for eksempel en oppsigelse, fusjon eller forretningsflytting.

Bedriftsforbedringsundersøkelse

En bedriftsundersøkelsesundersøkelse ber ansatte å gi spesifikke anbefalinger for å forbedre et eller flere områder av virksomheten din at de ikke er fornøyd med eller føler at de kan dra nytte av endringer. Ansatte er en verdifull ressurs for denne typen informasjon. De jobber med forretningsprosessene hver dag og har ofte avtale direkte med kundene dine, eller er kunder selv. Bedriftsforbedringsundersøkelser kan avsløre problemer som du ikke er klar over, for eksempel ledelses- eller treningsproblemer. Disse undersøkelsene kan også bidra til å øke moralen fordi ansatte er vist at du verdsetter deres meninger.

360 graders tilbakemeldingsundersøkelse

En annen type undersøkelse som småbedriftseiere finner nyttig er den todelte 360-graders tilbakemeldingsundersøkelsen. Den første delen av undersøkelsen er en forespørsel om tilbakemelding om en ansattes ytelse og oppførsel sendt til sine medarbeidere og veiledere, og kunder hvis det er aktuelt. Den andre delen av undersøkelsen ber den ansatte å gi en selvvurdering av sin ytelse og oppførsel, samt å svare på tilbakemeldingene du mottok fra andre. 360 graders tilbakemeldingsdata viser deg og arbeidstaker hvordan andre ser på ham og hvordan han ser seg selv, og gir ofte forslag til forbedringer. Undersøkelsen hjelper også medarbeiderne til å se at du setter pris på hans tidligere arbeid og anerkjenner hans styrker og suksesser.

Avslutt intervjuundersøkelse

Når en bedriftseier gjennomfører et avslutningsintervju, bruker han en muntlig eller skriftlig avslutningsintervjuundersøkelse for å avgjøre hvorfor arbeidstakeren har bestemt seg for å forlate og få tilbakemelding om sine arbeidsopplevelser. Denne typen undersøkelse kan hjelpe deg med å avgjøre årsaker til at ansatte avgår og avdekker måter for å forhindre fremtidig ansattsledelse gjennom operasjonelle forbedringer. Undersøkelsen kan også bidra til å reversere en verdsatt ansattes beslutning om å forlate, da du kanskje oppdager at medarbeider er villig til å bli hvis du gjør noen endringer i jobbkrav, trening, fremskrittsmuligheter, kompensasjon eller generelle arbeidsforhold.

Populære Innlegg