Type informasjon i et kundeservicehåndteringssystem

Den eksakte typen informasjon i et kundeservicehåndteringssystem varierer noe avhengig av hvilken type tjenester virksomheten tilbyr. Disse systemene skal gi en fullstendig oversikt over informasjon som trengs for å levere tjenester til en kunde. Informasjon kan komme fra en rekke systemer, blant annet fra kjøpt hovedliste, nettstedregistreringer og samspill med organisasjonens kontakt senter. De fleste kundeservicehåndteringssystemer er en del av en bredere kundeforvaltningssuite.

kundedetaljer

Alle kundeservicehåndteringssystemer lagrer kundeopplysninger som navn, adresse og telefonnummer. Mange lagrer også andre demografiske detaljer som er relevante for å tilby eller tilby tjenester til kunder. For eksempel kan finansinstitusjoner lagre kredittverdighetsinformasjon eller arbeidshistorie. For å begrense eksponeringen for data brudd som involverer sensitiv personlig informasjon, er det best å bare be om informasjonen som faktisk trengs for å yte tjenester til kunden.

Produkter og tjenester

Annen nøkkelinformasjon registrert i kundeservicehåndteringssystemer inkluderer produktene eller tjenestene kunden bruker, samt servicenivåavtaler og garantier. Denne informasjonen er viktig for å sette gjensidig forventning med kundene om tilbaketidstider for serviceforespørsler. Disse systemene registrerer også historisk informasjon som tidligere tjenester, kontakt senterinteraksjoner, undersøkelser og klager. Dataene kan brukes til å måle kundeengasjement og forbedre både driftseffektivitet og bedre kundeopplevelse.

Tilbud

Mange organisasjoner innarbeider deres kundeservice styringssystem i et bredere kundeforholds styringssystem, slik at salgsaktiviteter og serviceoppføringer kan knyttes sammen. Mange CRM-systemer kan foreslå flere produkt- og tjenestetilbud for kunden å vurdere, for eksempel en ny mobiltelefon eller prisplan, basert på salgs- og servicehistoriedata. Dette kalles data mining, og er en strategisk fordel mot konkurrenter som prøver å lokke bort kunder.

Ikke-profittorganisasjoner

Kundeservice styringssystemer kan også utnyttes av offentlig sektor og veldedighetsorganisasjoner for å lagre giverinformasjon, detaljer, serviceforespørsler og saksbehandling. For eksempel kan en lokal avdeling av motorvogner bruke et kundeservicehåndteringssystem til å behandle forespørsler om overføringer av kjøretøy, inkludert kontaktinformasjonen, bilen som er autorisert til å bruke platen og eventuelle tidligere kjøretøyer som benyttet platen.

Populære Innlegg