De to sentrale faktorene som påvirker HRM Roller og ansvar

Human Resources Management (HRM) er tilsyn med ansettelsesrekruttering, ansettelse og oppbevaring i en organisasjon. Roller og ansvar for HRM-fagfolk varierer etter bransje og av størrelsen på et selskap. Mens alle menneskelige ressursforvaltere er ansvarlige for å handle innenfor rammen av lov og bedriftspolitikk, er det to sentrale faktorer som påvirker HRM-roller og ansvar: eksterne og interne krefter.

Eksterne faktorer

Eksterne faktorer er variabler som påvirker en organisasjon fra utsiden. Et eksempel er lovendringer som påvirker hvordan HRM opererer, for eksempel endringer i minimumslønnsloven, endringer i arbeidssikkerhetsforskrifter eller tillegg til arbeidslovens trakasseringslover. Et annet eksempel på en ekstern faktor er teknologi. HRM-fagfolk må endre sine roller og ansvar når teknologien endres, slik at privatarbeidsinformasjon blir holdt i konfidensielle, beskyttede datasystemer, og at ansatte blir varslet dersom deres datamaskin eller telefonbruk overvåkes. En ytterligere ekstern faktor er at kulturelle forandringer påvirker arbeidsplassen, for eksempel ansatte som ber om tid til å observere religiøse helligdager eller for tillatelse til å bære religiøse symboler på arbeidsplassen.

Svar på eksterne faktorer

HRM-fagfolk må tilpasse seg eksterne faktorer ved å endre sine roller og ansvar. Dette inkluderer oppdatering på temaer som arbeidslov, rettferdige arbeidsstandarder og diskriminering på arbeidsplassen og trakassering. Det innebærer også å utvikle detaljerte ansattes håndbøker som kontinuerlig oppdateres for å reflektere endring av selskapets politikk. I tillegg kan det innebære å utvikle medarbeidsseminarer, for eksempel kulturelle følsomhetsfora, og oppdatere og legge inn føderale arbeidsrettplakater ettersom nye lover trer i kraft.

Interne faktorer

Interne faktorer som påvirker HRM-fagpersonens rolle er relatert til hendelser og endringer som foregår i selskapet selv. Dette kan omfatte endringer i eierskap, radikale endringer i intern administrasjonsstruktur, fusjoner, oppkjøp og betydelige downsizing eller ansette trender. Interne faktorer kan også inkludere tillegg eller fjerning av et større produkt eller tjeneste, tillegg eller tap av en større kunde eller omstilling av avdelinger. Sistnevnte kommer vanligvis med endringer i bedriftskultur, som direkte påvirker ansatte. Rolle og ansvar for HRM-fagfolk skifter ofte når interne faktorer materialiseres.

Response to Internal Factors

HRM-fagfolk blir vanligvis informert når store endringer finner sted i et selskap, noe som gir dem tid til å revurdere og endre deres eksisterende roller og ansvar for å bedre reflektere dynamikken i det skiftende arbeidsmiljøet. I takt med at ansatte skifter, vil HRM-fagfolk ofte bli bedt om å opptre i rådgivende kapasitet, etablere nye stillingsbeskrivelser og ofte gjøre endringer i fordeler, profittdeling og andre bedriftsfordeler. HRM-fagfolk etablerer også opplærings- og opplæringsprogrammer og seminarer og bistår ansatte med overganger inn og ut av stillinger og inn og ut av selskapet.

Populære Innlegg