Hvordan skrive en regnskapsrapport

Regnskapet gir regnskapsførere periodisk rapport om økonomiens helse i et selskap. Tallene har imidlertid liten verdi uten kontekst og analyse. En regnskapsrapport er en mulighet til å oversette regnskapsinformasjon til et lettlestbart format. Regnskapsrapporter kan diskutere de økonomiske resultatene av enkelte avdelinger, produkter, operasjoner eller selskapet som helhet. Når du lager en regnskapsrapport, forstår du publikum du skriver for. Regnskapsrapporter kan skrives for bedriftseiere, ledere, nåværende långivere eller potensielle investorer.

Oversikt

Leserne trenger kontekst for å forstå økonomiske resultater. Forfatteren skal lede en regnskapsrapport med et sammendrag av fagområdet. Dette kan omfatte forretningsvirksomhet, industriendringer, nye strategier og konkurransefortrinn. Hvis leserne ikke er kjent med regnskap og finans, bør forfatteren definere eventuelle komplekse økonomiske vilkår som brukes i rapporten. Oversikten er en mulighet til å definere formålet med rapporten og identifisere tidsperioden som blir undersøkt.

resultater

Dette er forfatterens mulighet til å grave inn i kjøttet i regnskapsdataene. Finansielle data bør presenteres når det gjelder nøgletal og trendprosentrasjoner i forhold til å støtte årsregnskapet. Regnskapet er ekstremt detaljert, og dette er forfatterens mulighet til å markere hva som er viktig. Diskuter en håndfull betydelige økonomiske endringer i løpet av perioden. Det er også nyttig å sammenligne faktiske resultater med prognoser for å fastslå positive og negative økonomiske avvik

Analyse

Regnskapsrapporter markerer ikke bare viktig økonomisk informasjon, men hjelper leseren til å forstå årsakene til resultatene. Isolere betydelige selskapshendelser som kunne ha påvirket økonomiske resultater. Har selskapet endret sin produktlinje? Var det en total programvareoppdatering? Dette er på tide å trekke sammenhenger og gi din faglige mening om hva resultatene betyr for selskapet. Men føl deg ikke presset til å frata årsaken til enhver endring. Bedriftseiere og ledere som leser rapporten, har vanligvis bredere kunnskap om operasjoner og vil innlemme sin egen formodning.

anbefalinger

I den siste delen av en regnskapsrapport oppsummerer du funn og gir anbefalinger for fremtiden. Forfatteren kan anbefale en ny vurdering av produktblandingen eller et forslag til å undersøke stigende kostnader på enkelte operative områder. Hvis du ikke var i stand til å få viktig informasjon eller problemer med å analysere dataene, må du nevne det for leseren slik at han kan inkorporere den i oppfølgingsplanen.

Populære Innlegg