Slik viser du et selskaps overskuddsmargin

Selskapets fortjenestemargin representerer andelen av inntektene som den gir, som består av overskudd. For eksempel, hvis et selskap betaler $ 1 for å lage en gadget, og så selger selskapet det for $ 1, 50, det har en fortjeneste på 50 cent og en fortjenestemargin på 50 prosent. Rågevinstnummeret gir ikke så mye mening som en prosentandel. For eksempel betyr en 50 prosent fortjeneste på et produkt på $ 100 svært lite fortjeneste. En 50 prosent fortjeneste på et $ 1-produkt er imidlertid en mye bedre fortjenestemargin.

1.

Trekk fra beløpet betalt for selskapet for å anskaffe eller produsere varene solgt fra totalinntektene for å finne selskapets fortjeneste. Hvis selskapet for eksempel solgte $ 4, 4 millioner i varer, men betalt $ 3, 2 for å produsere dem, trekker $ 3, 2 millioner fra $ 4, 4 millioner for å få USD 1, 2 millioner i overskudd.

2.

Del fortjenesten med totalinntektene for å finne andelen av salget som er lik profitt. I dette eksemplet deles $ 1, 2 millioner med $ 4, 4 millioner for å få 0, 2727.

3.

Multipliser profittandelen med 100 for å finne fortjenestemarginen uttrykt i prosent. I dette eksemplet multipliserer 0, 2727 med 100 for å finne selskapets fortjenestemargin er 27, 27 prosent.

Ting som trengs

  • Kalkulator

Populære Innlegg