Slik viser du Break-Even Point ved hjelp av en driftsresultatmargin

Pause-punktet er volumet av salg en bedrift må innse for å betale alle kostnader, men tjener ingen fortjeneste. Ved å bruke break-even analyse kan et selskap beregne dette break-even-punktet under antagelse av ulike variabler. En slik variabel som brukes av bedrifter i break-even analyse er fortjenestemargin. Denne beregningen viser virksomheten den likeverdige salgsverdi som kreves for å oppnå en bestemt brutto fortjenestemargin.

1.

Bestem driftskostnadene for virksomheten. Anta for eksempel at driftskostnadene for virksomheten er $ 30.000.

2.

Bestem årlig gjeldstjeneste for virksomheten. Den årlige gjeldstjenesten er summen av de faste månedlige gjeldsbetalinger for virksomheten. For eksempel, anta årlig gjeldstjeneste for virksomheten er $ 10.000.

3.

Legg til driftskostnadene til den årlige gjeldstjenesten. Fortsetter eksemplet, $ 10 000 + $ 30 000 = $ 40 000.

4.

Bestem brutto fortjenestemargin for virksomheten. Anta for eksempel at brutto fortjenestemarginen er 40 prosent.

5.

Del driftskostnaden pluss årlig gjeldsservice tall med brutto fortjenestemargin. Fortsetter eksempelet, $ 40, 000 / 0, 4 = $ 100, 000. Denne tall representerer break-even-punktet for virksomheten.

Populære Innlegg