Hvordan lage en kontrakt for kjøp og salg av en bedrift

Småbedriftseiere kan komme inn i problemer med å kjøpe eller selge en bedrift så mye for det som ikke er i kontrakten som for hva som er. Å forlate viktige gjenstander ut av en kontrakt, inkludert vanskelige og immaterielle eiendeler og forpliktelser, kan føre til problemer måneder etter at salget går gjennom. Betalingsvilkår er et annet kritisk aspekt av en kontrakt. Når du utarbeider en kontrakt for salg av en bedrift, må du sørge for at begge parter vet nøyaktig hva de får ved signering, så vel som i fremtiden.

Partene involvert

Når du skriver ut en kontrakt, er det viktig å liste opp involverte parter riktig for å unngå forvirring eller tillate en part å rømme fra kontrakten. Oppgi selger og kjøper etter fullt navn og adresse, samt eventuelle forretningsforbindelser. For eksempel, skriv "Følgende er en kontrakt mellom Joseph A. Smith, Smith & Associates, LLC, 123 Main St., Anytown GA, 30066, og Deborah L. Jones, fra Deb's Floral Shop, 222 S. 50th St ., Springfield, MA 00233. "Når du signerer kontrakten, skal signatene bruke titlene etter navnene deres for å beskytte dem mot en søksmål. For eksempel, bruk "Joseph A. Smith, Eier, Smith & Associates, LLC." Inkluder navnene på alle involverte parter, herunder partnere til kjøperen og selgeren som kan ha interesse for begge virksomheter.

Salgsvarer

Skriv opp elementene som vil bli inkludert i salget. Dette vil omfatte alle fysiske eiendeler, forretningsdata, kontanter, navn på virksomheten, logoer, goodwill, lisenser, patenter, royalties, varemerker, oppskrifter, forretningshemmeligheter, formler, databaser, lager og andre gjenstander selskapet pleide å drive virksomhet. Hvis mulig, oppgi eiendelene etter element og telle. For eksempel, hvis du selger en restaurant, inkluderer antall bord og stoler, ovner, kjøleskap og andre ting som en selger kan prøve å ta før han forlater. Inkludere forpliktelser som lån eller annen gjeld, inkludert leverandørgjeld. Inkluder eventuelle konkurranseklausuler som går med salget i denne delen for å forhindre at selgeren konkurrerer med deg etter at du har kjøpt virksomheten.

Formidling

Inkluder en opplysningsavtale som krever at begge parter oppgir at de har offentliggjort juridiske forpliktelser, gjeld, søksmål, bøter eller andre beløp. Dette vil gjøre selgeren ansvarlig for eventuelle utelukkende forpliktelser kjøperen oppdager etter salget, eller beskytte en selger som finansierer et salg fra en kjøper med ikke avslørt dårlig kreditt eller partnere. Ta med en erklæring fra kjøperen og selgeren at hver er lovlig eier av virksomheten de representerer og lov til å foreta kjøp eller salg.

Salgsbetingelser

Inkluder salgsvilkårene, inkludert hvordan betalingen skal gjøres og dato eller dato for eventuell betaling. Dette vil inkludere om betalingen vil bli gjort i avdrag; hvis betalingene vil bli gjort med kontanter, sjekk, kredittkort eller elektronisk overføring; hvis selgeren vil finansiere hele eller deler av salget og til hvilken rente; hvis et depositum kreves og andre detaljer som er involvert i betalingsprosessen. Oppgi eventuelle meglere eller agenter involvert i salget, samt eventuelle finansielle selskaper som letter transaksjonen. Legg til en klausul som beskriver hvor og hvordan tvister skal vurderes. For eksempel, ta med staten hvor søksmål må bringes og / eller om du ønsker uenigheter som skal håndteres av en voldgiftsdommer.

signering

Krev alle aktører som er involvert i salget for å signere og dato dokumentet. Når du har skrevet ut kontrakten din, må du få en advokat til å vurdere det før noen signerer det. Fortell dem å signere med deres fulle navn og titler. Få hver part til å gi vitne signatur. Ha hvert signatarskilt flere eksemplarer, slik at begge parter kan ha en original kopi. Har dokumentene notert av en notarius publicus.

Populære Innlegg