Hvordan Estimere Market Penetration

I "Strategisk Management Theory: En Integrert Tilnærming" refererer Charles Hill til markedsinntrenging som en forretningsstrategi som konsentrerer en organisasjons innsats mot utvidelse av en eksisterende markedsandel i et nåværende produktmarked. Ved hjelp av denne strategien er et selskap avhengig av tung reklame for å påvirke kundens valg av merkevarer og å skape et varemerkesangivelse for sitt produkt. Det er på denne bakgrunn at et selskap tiltrekker seg kunder og øker markedsandelen. Beregning av markedspenetrasjon som beskrevet i Marlene Jensens "The Everything Business Planning Book: Hvordan planlegge for suksess i en ny eller voksende bedrift" er et middel til å evaluere suksessen til denne strategien.

1.

Identifiser potensielle kunder ut fra de demografiske gruppene du vil målrette mot i det nasjonale markedet. For eksempel kan din ideelle kunde være en enkelt kvinne i alderen 25 til 35, som tjener mer enn $ 150 000 per år. Deretter henvises til US-folketellingen for å finne ut hvor mange kvinner som oppfyller disse kriteriene. Dette nummeret refererer til potensielle kunder på nasjonalt nivå.

2.

Identifiser potensielle kunder ut fra demografiske grupper du vil målrette mot i ditt nærmeste markedsområde, bare hvis demografien i disse gruppene varierer fra det nasjonale markedet eller hvis du ikke markedsfører produktet på nasjonalt nivå. Bestem størrelsen på markedets radius og bestem deretter antall personer som bor i dette området. For eksempel kan du velge et område som strekker seg 20 miles i alle retninger fra din virksomhet der 30 000 mennesker bor. Juster dette tallet nedover for enkeltpersoner hvis egenskaper ikke overholder dine valgte demografiske grupper.

3.

Beregn den totale størrelsen på målmarkedet. Legg til antall potensielle kjøpere for ditt produkt i ditt nærmeste markedsområde til antall potensielle kjøpere i ditt nasjonale marked, hvis det er aktuelt.

4.

Bestem normal markedsinntrenging for produktet ditt. For eksempel antyder Jensen at normal markedsinntrenging for et forbrukerprodukt er mellom 2 og 6 prosent, og mellom 10 og 40 prosent for et forretningsprodukt. Derfor multiplisere antall kunder i målmarkedet for et forbrukerprodukt med 2 prosent. Deretter multipliserer det samme tallet med 6 prosent. Utvalget mellom disse to beregnede tallene er estimert markedsinngang for produktet. Hvis du for eksempel fastslår at målmarkedet ditt består av 50 000 kunder, multipliserer 2 prosent med 50 000 for å oppnå 1000. Deretter multipliserer 50 000 med 6 prosent for å få 3000 og en markedsinntrenging på mellom 1000 og 3000 kunder.

5.

Sammenlign estimert markedspenettingsområde med antall kunder bedriften ditt krever for å tjene penger - som bestemt i forretningsplanen - for å vurdere sannsynligheten for en vellykket bedrift. Hvis antall kunder du trenger for å tjene en fortjeneste er større enn estimert markedsinngang, vil virksomheten sannsynligvis mislykkes.

Populære Innlegg