Retningslinjer for standard operasjonsprosedyrer

Ditt nye selskap er hjernen din, og i sannhet bør du behandle det som om du ville en av dine egne barn. Fostre veksten og se den med et nært øye for å sikre at det går i riktig retning. I tillegg har virksomheten din, som et barn, behov for struktur og et eksempel å følge. Du kan fylle dette behovet ved å etablere et sett med standard operasjonsprosedyrer.

Identifikasjon

Miljøvernbyrået (EPA) definerer standard operasjonsrutiner som "et sett med skriftlige instruksjoner som dokumenterer en rutinemessig eller repeterende aktivitet etterfulgt av en organisasjon." Ledere presenterer vanligvis operasjonsprosedyrer i skriftlig format for ansatte og ledere som referanse, og dokumentet kan gjennomgå en rekke oppdateringer ettersom bedriftens og bedriftsmiljøet endres.

typer

Bedriftseieren kan etablere et sett med standard operasjonsprosedyrer for å dekke omtrent alle aspekter av virksomheten knyttet til gjentatte aktiviteter. For eksempel krever produksjonsprosessen et strengt sett av driftsprosedyrer for å sikre at like produkter ruller av samlebåndet i tide og i god stand. Ansatte med ansvar for å bestille forsyninger til selskapet gjør det i henhold til selskapets standarder og krav. Også arbeidstakere i selskapets fraktdepartement kan ha et sett med prosedyrer for å veilede prosessen med å pakke gjenstander, merke dem og forberede dem til forsendelse.

fordeler

Standard operasjonsprosedyrer bidrar til å sikre et høyt kvalitetsnivå for forretninger bak kulissene i tillegg til de faktiske produktene eller tjenestene som tilbys av selskapet. Tilstedeværelsen av et sett av virksomhetsprosedyrer gir ansatte, kunder og leverandører større tillit til profesjonaliteten i selskapet. En skriftlig prosedyrerhåndbok er også et treningsverktøy som bedriftsledere kan bruke, gjør treningsprosessen for nye medarbeidere mer effektiv og grundig.

Retningslinjer

Det er opp til selskapets eier å bestemme hvordan man skal organisere sine egne standardprosedyrer, men fellesavsnitt omfatter omfanget (formål og beskrivelse av prosedyren), oppsummering av prosessen for å fullføre prosedyren, avklaringer, advarsler, ansvarsområder for personell, utstyr Kreves, og til slutt, en trinnvis detaljert oppføring av prosedyren. En skriftlig håndbok bør også inneholde opplysninger om selskapets satsing på kvalitet og tilsvarende kvalitetskontrollprosedyrer.

Gjennomføring

Etter å ha skrevet standard operasjonsprosedyrer, er neste trinn å implementere prosedyren. Send ut informasjonen til alle involverte parter og svar på eventuelle spørsmål knyttet til prosedyren. Etter implementering, gjennomgå operasjoner med jevne mellomrom for å sikre at alle arbeidstakere følger retningslinjene, og gjør deretter justeringer etter behov.

Populære Innlegg