Hvordan finne dispersjon på Excel

Å vite et gjennomsnitt er ikke nok til å beskrive et datasett riktig. Du trenger også et mål på hvor spredt dataene er. Verdier som er tett sammen, viser større konsistens enn de som er ulovlig spredt fra hverandre. I statistikk måles datadispersjonen som varians. Excel-funksjonen som kreves for å beregne variansen avhenger av datasettet. Hvis datasettet bare representerer en prøve av en større befolkning, slik at pulsen på 100 personer må ses som en representasjon av en hel skole, så bruker du "VAR.S" -funksjonen. Hvis du målte hele befolkningen, bør du bruke funksjonen "VAR.P".

1.

Åpne Microsoft Excel.

2.

Skriv inn data ned kolonnen "A."

3.

Skriv inn "= VAR.S (A: A)" uten anførselstegn i celle "B1" for å beregne variansen av en prøve. Skriv inn "= VAR.P (A: A)" for å beregne variansen av en hel befolkning.

Populære Innlegg