Effektiv Business Communication Ferdigheter

Effektive forretningskommunikasjonsferdigheter er avgjørende for vellykkede samarbeidspartnere og kundeinteraksjoner. Både høyttaleren og lytteren har ansvar for å gjøre meldingen klar, men effektiv kommunikasjon går langt utover enkel tale og hørsel. Kroppsspråk, tonehøyde, ordvalg, meldingstilsyn og kommunikasjonsstil kommer alle til spill, og kan gjøre forskjellen mellom suksess og fiasko i mellommenneskelige transaksjoner og interaksjoner.

Effektiv snakk

Høyttalere må lære å formulere budskapet på en måte som lytteren kan forstå, og levere den på en måte som er i samsvar med selve meldingen. Alvorlige problemer leveres best i en seriøs tone, men med hensyn til den kjente eller potensielle reaksjonen til lytteren. Lyttens reaksjon på både gode og dårlige nyheter kan styres direkte av høyttaleren, så lenge ordvalg og levering blir nøye vurdert. En del av effektiv tale er å vite dine lyttere og hvordan de kan reagere, eller levere meldingen din på en generisk måte hvis lytterne ikke er kjent.

Aktiv lytting

Aktiv lytning praktiseres av både høyttaler og lytter i effektiv kommunikasjon. Aktiv lytting på lytterens del innebærer øyekontakt, nikker, bevegelser og korte kommentarer for å vise forståelse. På høyttalerens side er disse bevegelsene og kommentarene ledetråder til lytterens reaksjon og forståelse. Hvis lytteren virker forvirret, kan høyttaleren revurdere ordlyden eller leveringen av meldingen, og lytterne må ta på seg selv for å stille spørsmål, validere hva som blir sagt og gi innspill hvis det er nødvendig.

Spør spørsmål

Spørsmål fra både høyttaleren og lytteren må være av åpen type - de som ikke kan besvares med ja eller nei. Åpent spørsmål stimulerer videre kommunikasjon, dialog og forståelse, og kan hjelpe alle involverte i samtalen for å undersøke og avklare meldingen ytterligere.

Kroppsspråk

Å anerkjenne og dechiffrere kroppsspråk er både en kunst og en vitenskap. Øyebevægelse og kontakt, holdning, holdning, ansiktsuttrykk, fidgeting og annet kroppsspråk kan noen ganger gi ledetråder til både høyttaler og lytter. Hvis tonen i en høyttalers stemme er rolig, men hans ansiktsuttrykk eller holdning er spent, kan meldingen være forvirrende for lytteren. Omvendt kan en lytter som fidgets eller ikke gjør øyekontakt, gi taleren inntrykk av at lytteren kjeder seg eller ikke betaler oppmerksomhet.

Kommunikasjonsmetoder

I den moderne næringslivet kommuniserer folk med tekst, telefon, e-post, skriftlig korrespondanse og verbal kommunikasjon. I effektiv kommunikasjon må du velge kommunikasjonsmetoden som passer best for meldingen. Forretningsmenn som er artikulerte høyttalere kan ikke være artikulerte forfattere, så meldingen i e-post og skriftlig korrespondanse kan noen ganger bli misforstått. Det samme gjelder for forfattere som kan lage detaljert kommunikasjon i skriftlig form, men choker når det gjelder verbalisering. Å lære å være veltalende med alle former for kommunikasjonsmetoder er kanskje ikke den enkleste oppgaven, men den effektive kommunikatoren kjenner hennes begrensninger og velger mediet for å matche meldingen.

Populære Innlegg