Effekten av menneskelige ressurser planlegging på organisasjonsproduktivitet

Din produktivitet er i en viss grad avhengig av hvordan din personalavdeling planlegger å motivere og styre arbeidsstyrken din. Ansatte kan produsere mer når de er godt belønnet, anerkjent og egnet for arbeidet de er tildelt. Når du forstår at produktivitet ikke bare er et spørsmål om å oppfordre arbeidstakere til å gjøre mer, kan du jobbe med HR når du planlegger å skape et arbeidsmiljø der ansatte vil øke produktiviteten.

Incentive Pay

Hvis din HR-avdeling planlegger fremover, kan du bruke bonuser for å øke produktiviteten. Planleggingen bidrar til å bestemme et budsjett for bonuser, samt hvilke stillinger de skal tilby for å få mest mulig utbytte av viktige oppgaver. Pass på at din HR-avdeling ikke gir bonuser til ansatte bare for å gjøre jobben sin. Bonuser for ekstra arbeid eller forbedret produktivitet vil gi ansatte incitamenter til å jobbe hardere eller mer effektivt. Har HR vise bonusene på lønnsslipp separat fra vanlig lønn, slik at ansatte forstår dette, er ekstra lønn for ekstra innsats og ikke noe de har rett til regelmessig.

spesialisering

HR-avdelingen må enten rekruttere ansatte med de tekniske ferdighetene som er nødvendige for virksomheten eller skape treningsprogrammer for å fremme disse ferdighetene blant eksisterende ansatte. Manglende planlegging for teknisk ferdighet kan føre til at selskapet mangler viktige kompetanser som den trenger å konkurrere med. Omvendt kan effektiv HR-planlegging holde selskapet på forkant med teknisk kompetanse og plassere den for å fange markedsandeler gjennom overlegen gjennomføring av viktige oppgaver.

Cross Training

HR-avdelingen kan fremme sysselsettingskompetanse i mer enn én jobb. Ved å gi opplæring kan selskapet ha ansatte som er i stand til å bytte avdelinger og utføre oppgaver etter behov. Dette er spesielt nyttig når du midlertidig rammer opp produksjonen til en ny klient eller engasjerer seg i en aktivitet som ikke krever en heltidsansatt året rundt. HR må planlegge for å trene for slike oppgaver.

team~~POS=TRUNC

Forsiktig planlegging for å tildele ansatte til lag bidrar til å øke produktiviteten. Dette er både en ledelsesmessig og en HR-ferdighet. Ledere må overvåke lag for å se at de forblir på oppgave. HR-avdelingen kan bistå med å vurdere hvilke ferdighetssett som enkeltpersoner har og bestemme hvordan de kan bidra til en effektiv lagstøtte. Faktisk kan HR planlegge for lag som den vet at selskapet trenger og enten leie eller trene, slik at de nødvendige ferdighetssettene er tilgjengelige når behovet for laget oppstår.

Populære Innlegg