Ulemper med Business Communication Technology

Informasjonsteknologi har forbedret måten organisasjoner gjør forretninger på. Teknologi er ofte implementert i de fleste forretninger og funksjoner. En felles bruk av informasjonsteknologi er forretningskommunikasjon. Bedrifter bruker nettsteder, e-post, tekstmeldinger, chatter og andre former for teknikkommunikasjonskanaler for å overføre informasjon til ledere, ansatte og allmennheten. Selv om denne teknologien har senket driftskostnadene og ofte øker virksomhetens synlighet, finnes det noen ulemper med denne teknologien.

Upersonlig oppfatning

En vesentlig ulempe ved forretningskommunikasjonsteknologi er oppfatningen om at en bedrift er upersonlig. Forbrukere som konsekvent peppered med elektronisk kommunikasjon fra bedriftsorganisasjoner er mer sannsynlig å ha denne oppfatningen. Virksomheter bruker ofte denne kommunikasjonsmetoden til å svare på forbrukerforespørsler om bestillinger plassert på selskapets nettside. Forbrukerne som prøver å kontakte en bedrift som ikke kan nå et menneske, kan bli frustrert av elektroniske kommunikasjonsmetoder.

Ansatte kan også se elektronisk kommunikasjon som upersonlig hvis de bare mottar meldinger fra ledere eller andre ansatte via e-post. E-post kan også skape forvirring som krever at ansatte søker mer tilbakemelding enn normalt sammenlignet med flere personlige kommunikasjonsmetoder.

Sikkerhetsproblemer

Bruk av forretningsteknologi i kommunikasjon kan skape ulike sikkerhetsproblemer. E-post, tekstmeldinger og annen nettsidekommunikasjon er ofte utsatt for hackere eller andre personer som ikke skal ha tilgang til bestemt informasjon. Disse sikkerhetsproblemene kan skape alvorlige juridiske forpliktelser hvis en kundes personlige opplysninger, for eksempel et kredittkortnummer, personnummer eller førerkort, åpnes med ulovlige midler gjennom selskapets forretningsteknologi. Bedrifter må også skape interne kontroller for å sikre informasjon fra upassende handlinger av selskapets ansatte.

Utstyrsutgifter

Bedrifter må typisk kjøpe ekstra utstyr for å implementere forretningskommunikasjonsteknologi i driften. Personlige datamaskiner, servere, modemer og annen programvare eller maskinvare er ofte nødvendige komponenter. En bedrift kan også trenge å erstatte dette utstyret om noen år for å opprettholde relevans i bedriftsmiljøet. Bedriftskommunikasjonsteknologi krever også at selskaper skal ansette et individ som er i stand til å håndtere reparasjons- eller vedlikeholdsproblemer. Mens denne funksjonen kan outsources, er dette alternativet vanligvis dyrere enn å ansette en dedikert IT-medarbeider.

Vanskelighetsgrad Opplæring av ansatte

Bedrifter kan møte problemer med å trene eldre medarbeidere til å bruke forretningskommunikasjonsteknologimetoder. Disse personene kan ha en vanskelig tid å forstå teknologien og hvordan disse prosessene fungerer. Bedrifter må kanskje bruke mye tid eller ressurser til å trene disse personene, slik at de kan bruke denne teknologien til å kommunisere med interne og eksterne interessenter. Leiepraksis må ofte justeres for å sikre at nye potensielle ansatte er kjent med selskapets forretningskommunikasjonsteknologi.

Populære Innlegg