Hvordan skrive et forretningsbudsjett

Et virksomhetsbudsjett er avgjørende for å bestemme brudd-jevnprognoser, kontantstrømestimater, antatt inntjening og fastsette et mål for beholdt inntjening. Et virksomhetsbudsjett hjelper et eierfokus. "Budsjettering for virksomheten din tvinger deg til å tenke gjennom alle viktige tall og å utvikle et bilde av hva virksomheten din skal se ut om i tre, seks, ni og 12 måneder, " ifølge Entrepreneur.

1.

Samle din avkastning fra de to foregående to tre årene, balansen, resultatregnskapet og kontoutskrifter.

2.

Fordel utgiftene dine i to kategorier: faste utgifter, for eksempel låneutbetalinger, forsikringsdekning og leieavtaler, og variable kostnader, for eksempel lønn for ansatte, lager eller råvarekjøp og verktøy.

3.

Opprett et regneark som prioriterer utgifter. Del utgiftene i kvartaler og deretter inn i måneder fra de siste to til tre årene sammen med tidligere inntjening i forhold til disse datoene.

4.

Beregn budsjettet ditt. Vurder din vekstprosent og antar en økt prosentandel i utgifter. For eksempel, hvis bedriften vanligvis vokser 7 prosent til 8 prosent i året, sett et inntjeningsestimat på 7 prosent til 8 prosent sammen med en 3 prosent til 4 prosent økning i utgifter. Dette vil gi dine forventede inntekter og utgifter.

Populære Innlegg