Hvordan vise type større på Kindle Reader

Du kan velge mellom åtte forskjellige typestørrelser når du leser en bok, et magasin eller et annet dokument på en tenningsleser. Hvordan du endrer typestørrelsen varierer litt avhengig av typen tenne du har. På utgivelsestidspunktet har enkelte modeller tastaturer, noen har knapper og noen har en berøringsskjerm. Endring av type størrelse er bare et alternativ for bøker eller dokumenter på enheten. Du kan ikke endre tekst på menyer eller på Kindle Store.

Tenne med tastatur

1.

Åpne en bok, et magasin eller et dokument på Kindle.

2.

Trykk på "Tekst" -tasten nederst på Kindle-tastaturet. Denne nøkkelen er plassert til høyre for mellomromstasten med en liten og stor "A" på den. Tekstformateringsalternativene vises over din nåværende side. De åtte tilgjengelige tekststørrelsene vises som en serie av A øverst. Den gjeldende tekststørrelsen er understreket.

3.

Trykk på "Høyre pil" på 5-veis kontrollknappen for å velge en større tekststørrelse. Teksten på siden endres umiddelbart. Hver gang du trykker på høyre pil, øker teksten i størrelse til du kommer til den største tekstinnstillingen. Trykk på "venstre pil" -tasten for å redusere tekststørrelsen.

4.

Trykk på "Tekst" -tasten eller midt på 5-veiskontrollen for å godta endringene.

Tenne uten tastatur

1.

Åpne en bok, et magasin eller annet dokument på Kindle. Trykk på "Menu" -knappen nederst på enheten. Tekststørrelsesalternativene vises med den aktuelle størrelsen understreket.

2.

Trykk på høyre pil på 5-veiskontrollen for å øke skriftstørrelsen.

3.

Trykk på "Menu" -knappen eller midten av 5-veiskontrollen for å godta endringen og fortsett å lese.

Tenne med berøringsskjerm

1.

Åpne en bok, et magasin eller et annet dokument på Kindle Touch eller Kindle Fire.

2.

Plasser tommelen og fingeren, eller to fingre, tett sammen på skjermen. Dra langsomt fingrene bort fra hverandre. Skriftmenyen vises på skjermen.

3.

Dra fingrene lenger fra hverandre. Skriftstørrelsen øker. Dra fingrene nærmere sammen for å redusere skriftstørrelsen. Løft fingrene fra skjermen, og fontmenyen forsvinner.

Populære Innlegg