Eksempler på negative egenskaper for et selskap

En liten bedrift er avhengig av sitt rykte for å opprettholde og bygge en kundebase. Teknikker for å forbedre bedriftens omdømme tar ofte tid og penger, ressurser som er begrenset i et lite selskap. En målrettet tilnærming som fokuserer på attributter med mest innflytelse, gjør innsatsen mer effektiv og kostnadseffektiv.

Dårlig kundeservice

En historie med dårlig kundeservice utvikler et negativt inntrykk av et selskap. Når kunder blir regelmessig ignorert, utnyttet eller behandlet med respektløshet, vil virksomheten trolig miste gjenta kunder. De som opplever dårlig kundeservice kan dele sine erfaringer med andre, som også vil holde seg borte fra virksomheten. Over tid blir de negative kundeservicenes ferdigheter knyttet til selskapet, noe som gjør det vanskelig å overvinne. Trene ansatte på riktig kundeservice og holde dem til de forventningene hjelper et selskap å utvikle et positivt kundeservice omdømme.

Uetisk oppførsel

Etiske situasjoner oppstår ofte på arbeidsplassen. Hvis ansatte i et selskap ofte engasjerer seg i uetisk atferd, som å lyve, jukse eller tråkke på andre for å komme videre, reflekterer dette negativt på selskapet som helhet. Disse oppføringene skaper et potensielt fiendtlig og stressende arbeidsmiljø for andre ansatte. Bedrifter som tillater uetisk oppførsel, kan få større problemer med å tiltrekke seg kvalifiserte kandidater. Allmennheten er mindre sannsynlig å hyppige et selskap med dårlig etik. Å inkludere sterk etikk i bedriftskulturen er nøkkelen til å forhindre dette negative attributtet. Opplæring på riktige etiske beslutninger og et etikkprogram bidrar også til å oppnå et positivt omdømme på dette området.

Dårlig kvalitet

Et selskaps produkter eller tjenester tjener som den primære egenskapen ved hvilke kunder dømmer virksomheten. Kutte hjørner i varene eller tjenestene som tilbys av et selskap, resulterer i dårlig kvalitet som gir et negativt rykte. Hvis du ikke klarer å forbedre eller tilpasse seg kundens krav, kan det føre til tap av virksomhet. Selskapet blir kjent for dårlig kvalitet.

Utilfreds Ansatt

En misfornøyd medarbeider er sannsynlig å dele negativ informasjon om et selskap på grunn av sin erfaring som arbeider i organisasjonen. Hvis selskapet virkelig behandler ansatte dårlig, maler denne informasjonen et negativt bilde for andre potensielle ansatte og allmennheten. Kunder er mer sannsynlig å gå andre steder for varer eller tjenester hvis de hører disse innsideklagerene. Å håndtere en misfornøyd medarbeider på en rolig måte og takle de problemene han reiser, bidrar til å holde nedfallet fra situasjonen. I noen tilfeller gir klagerne selskapet innsikt i endringer som kan forbedre behandlingen av ansatte for å skape et positivt miljø.

Populære Innlegg