Typer Management Training for Employees

Typer ledelsestrening for ansatte kan falle inn under en rekke primære kategorier. Godt planlagt og riktig implementert, hjelper en lederopplæringsplan med å skape ferdigheter, bygge selvtillit og skape godt runde ledere. Opplæring bidrar også til å skape, styrke og vedlikeholde bedriftens kultur og oppdrag, som ledere kan gi videre til ansatte. Selv erfarne ledere som er nye for organisasjonen din, vil ha nytte av selskapsspesifikke opplæring, noe som vil bidra til å utvikle et enhetlig og enhetlig ledelse-medarbeiderteam.

Ansatt forhold

Siden de fleste ledere håndterer medarbeidere, må de kunne forholde seg til dem på en måte som har en positiv effekt på moral og produktivitet. Effektiv kommunikasjon, disiplinær handling og opplæring i konfliktløsning er verktøy som ledere vil bruke hver dag. Ledere må gjenkjenne de forskjellige typer kommunikasjon, hvordan du løser problemer og når du skal handle.

Tidsstyring og planlegging

Ledere må utnytte sin tid mest effektivt. Mellom administrerende ansatte, møter, papirarbeid og andre oppgaver kan ledere enkelt føle seg overveldet. Opplæringsprogrammer som inkluderer tidsstyring, planlegging, problemløsing og delegasjonsferdigheter, vil hjelpe ledere å få mest mulig ut av sin tid og ressurser.

Sikkerhet og nødsituasjon

Medarbeideresikkerhet er et stort problem for enhver bedrift, og ledere må være oppmerksomme på potensielle farer og hvordan man skal håndtere nødsituasjoner. Bortsett fra spesifikke arbeidsrelaterte sikkerhetstiltak og nødprosedyrstrening, må ledere kjenne til retningslinjer og protokoller for nødutslipp, brannsikkerhet, nedleggelse og andre sikkerhetsrelaterte problemer.

Etikk og trakassering

Etikk omfatter mange forskjellige opplæringsområder, inkludert mangfold, samfunnsansvar og trakassering. Men enhver opplæring som omhandler den etiske behandlingen av arbeidere og kunder, miljø og juridiske problemstillinger faller under etisk paraply. Etikk og trakassering er nært knyttet til både menneskelige ressurser og politikk trening paraply.

Retningslinjer og prosedyrer

Å forstå bedriftens politikk og hvordan å implementere, overvåke og håndheve dem er et annet viktig ledelsestilbud. Opplæringen om spesifikke retningslinjer, oppdragssetninger, kvalitetsinitiativer og generelle forventninger er vanlige, og ledere må vite begrunnelsen bak dem for utdanning og håndheving av medarbeiderne.

Menneskelige ressurser

Mange ledere håndterer menneskelige ressurser hver dag. Selv om retningslinjer og prosedyrer kan dekke noen HR-grunnlag, må mangers som intervjuer, ansetter, brann og disiplinerer, gjennomgå opplæring på disse områdene, samt grunnleggende arbeidsrett. Noen ansatteproblemer refereres best til menneskelige ressurser, og opplæringen skal skissere hva en leder bør og bør ikke gjøre når slike problemer oppstår.

Ledelse og tilsyn

Effektive ledere må lære og utvikle tilsyns-, teambygging og lederegenskaper. Det er flere styringsstiler, og å vite når og hvordan du bruker dem, er en av nøklene til god ledelse. Ledere må også være ledere og veiledere, bli utdannet i de subtile forskjellene mellom dem og hvordan de påvirker ansatte og produktivitet.

Kundeservice

Kundeserviceopplæring er ikke bare for ansatte; ledere må også trent i denne kapasiteten. Kundeserviceopplæring omfatter mange grunnleggende elementer i andre opplæring, for eksempel konfliktløsning, kommunikasjon og problemløsing, men er rettet mot kundebaserte problemer i stedet for selskapets eller arbeidstakerens. Ledere må gjøre kunden-sentriske beslutninger når ansatte er usikre eller ute av stand til, innenfor tillatte grenser fastsatt av selskapspolitikken.

Populære Innlegg